Lịch diễn
30
11

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

18h00

Đặt vé
23
11

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

18h00

Đặt vé
16
11

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h30

Đặt vé
4
11

89 Phố Huế

CHUYỆN TÌNH TRÊN BẾN NAM XANG

Giới thiệu

Giờ diễn

20h00

Đặt vé
2
11

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

18h00

Đặt vé
29
10

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

14h00

Đặt vé
26
10

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

18h00

Đặt vé
8
10

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h30

Đặt vé
7
10

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h30

Đặt vé
6
10

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h00

Đặt vé
30
9

89 Phố Huế

Hà Nội đêm thứ 7

Giới thiệu

Giờ diễn

20h00

Đặt vé
23
9

89 Phố Huế

Hà Nội đêm thứ 7

Giới thiệu

Giờ diễn

20h00

Đặt vé
18
9

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h30

Đặt vé
15
9

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

16h00

Đặt vé
13
9

15 Nguyễn Đình Chiểu

Long Thành Diễn Xướng

Giới thiệu

Giờ diễn

17h00

Đặt vé

LIÊN HỆ BIỂU DIỄN 8:00 - 19:00 các ngày trong tuần 0913 225 299 0986 699 968 0904 163 977 (043) 9437361 Đặt vé online