13 QUY TẮC TRỌNG ÂM

admingiaotiep, giaotieptienganh, tailieugiaotiep

Để phát âm được một từ chính xác, ngoại trừ âm cuối thì chúng ta còn cần chăm chú cả trọng âm của trường đoản cú đó. Đọc không nên trọng âm thì song khi bạn sẽ biến từ đó thành một nghĩa trọn vẹn khác với ý của chính bản thân mình lúc đầu. Trọng âm (Word Stress) chỉ gồm vỏn vẹn 13 nguyên tắc, nhưng để giúp bạn hoàn thiện được phân phát âm tiếng Anh, từ bỏ đó nâng cấp kỹ năng giao tiếp của bản thân mình đấy!

Các bài liên quan

— QUY TẮC TRỌNG ÂM (WORD STRESS) trong PHÁT ÂM TIẾNG ANH —


*

<Đối với tự đơn>:

1/ Danh từ và tính từ tất cả 2 âm ngày tiết thì thừa nhận ở âm đồ vật I

=> Ví dụ: ‘beauty, ‘music, ‘tired, ‘angry,…

2/ Động từ gồm 2 âm tiết thừa nhận âm đồ vật II

=> Ví dụ: comp’lete, de’sign, su’pport,…

3/ những từ tận cùng là -–ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity thừa nhận âm thứ II từ thời điểm cuối đến lên

=> Ví dụ: ‘logic, eco’nomics, com’pression, pro’fession, re’lation, so’lution,…


*

4/ các từ tận thuộc là -cy, -ty, -phy, -gy, -al nhận âm trang bị III từ lúc cuối đếm lên

=> Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical,…

5/ các từ tất cả 3 âm huyết trở lên, trọng âm cũng rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ III từ cuối đếm lên

=> Ví dụ: e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise, …

<Đối với từ ghép>:

6/ Danh tự ghép có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm đầu I

=> Ví dụ: ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend,…

7/ Tính trường đoản cú ghép gồm thành phần trước tiên là tính trường đoản cú hoặc trạng từ bỏ – thành phần đồ vật hai tận cùng là Ved/V3 -> bao gồm trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ II

Ex: ,bad-‘tempered, ,short-‘sighted, ,ill-‘treated, ,well-‘done, well-‘known…

=> Ví dụ: bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick, well-’done,…


*

8/ Động tự ghép có trọng âm rơi vào phần máy II.

Bạn đang xem: 13 quy tắc trọng âm

=> Ví dụ: over’look, over’react, mal’treat, put’across,…

:

9/ những từ vay mượn từ giờ đồng hồ Pháp (có hậu tố ~ee, ~eer ~aire, ~que) thì phải vận dụng theo giờ đồng hồ Pháp: các hậu tố đó có trọng âm (vậy trọng âm của từ rơi vào âm máu cuối cùng).

=> Ví dụ: absen’tee, volun’teer, questio’naire, tech’nique, pictu’resque, …

*Note: có 2 nước ngoài lệ là com’mittee, ‘coffee.

Xem thêm: " Hệ Số Nhân Tiếng Anh Là Gì ? Hệ Số Nhân Tiếng Anh Là Gì

10/ Trọng âm lâm vào tình thế chính các vần sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

=> Ví dụ: e’vent, sub’tract, pro’test, in’sist, main’tain, my’self, him’self …

11/ phần nhiều các chi phí tố không sở hữu và nhận trọng âm.

=> Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

*Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

12/ khi thêm những hậu tố sau thì trọng âm chính của từ bỏ không gắng đổi. -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less

=> Ví dụ:

ag’ree – ag’reement

‘meaning – ‘meaningless

re’ly – re’liable

‘poison – ‘poisonous

‘happy – ‘happiness

re’lation – re’lationship

‘neighbour – ‘neighbourhood

ex’cite – ex’citing

……

13/ nước ngoài lệ:

bao gồm từ dài có 4 âm huyết trở lên hoàn toàn có thể có 2 trọng âm thiết yếu và phụ, e.g. In,dustriali’sation, inter’national,…

– trong vài ngôi trường hợp, trọng âm của tự sẽ thay đổi khi tự một số loại thay đổi, e.g. ‘comment (n) -> com’ment (v), perfect (adj) -> pre’fect (v),…

– Ngược lại, bao hàm từ nếu biến đổi trọng âm thì nghĩa sẽ gắng đổi, e.g. ‘invalid (người tàn tật), in’valid (không còn quý hiếm nữa)

————

Chúc chúng ta ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa huấn luyện hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng các khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/