Avast liên tục thông báo url độc hại

Ko biết sao mấy hôm trước avast bình thường tự nhiên nay cứ thông báo url độc hại làm bực bội quá. Vậy có cách gì khắc phục ko mấy bạn.Đây là hình của em nó

*


Ko bi\u1ebft sao m\u1ea5y h\u00f4m tr\u01b0\u1edbc avast b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng t\u1ef1 nhi\u00ean nay c\u1ee9 th\u00f4ng b\u00e1o url \u0111\u1ed9c h\u1ea1i l\u00e0m b\u1ef1c b\u1ed9i qu\u00e1. V\u1eady c\u00f3 c\u00e1ch g\u00ec kh\u1eafc ph\u1ee5c ko m\u1ea5y b\u1ea1n.\u0110\u00e2y l\u00e0 h\u00ecnh c\u1ee7a em n\u00f3
*

Nếu avast chỉ báo url độc hại khi bạn vào một trang nào đó thì có lẽ trang đó có mã động hoặc là trang lừa đảo thật.

Bạn đang xem: Avast liên tục thông báo url độc hại

Còn nếu trang nào cũng báo url độc hại thì máy tính bạn đã bị nhiễm mã độc mà avast chưa phát hiện và diệt được. Nếu vậy bạn thử:

1. Cập nhật dự liệu mới nhất của avast bằng cách mở phần mềm avast lên chọn cập nhật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Liên Quân Mobile Cho Người Mới Từ A, Cách Chơi Liên Quân Giỏi Cho Người Mới Chơi

2. Tiến hành quét toàn bộ hệ thống, sau đó khởi động lại vào safe mode quét thêm lần nữa.

3. Nếu vẫn chưa được bạn thử các phẩn mềm diệt virus mạnh mẽ khác như kaspersky, norton,...


N\u1ebfu avast ch\u1ec9 b\u00e1o url \u0111\u1ed9c h\u1ea1i khi b\u1ea1n v\u00e0o m\u1ed9t trang n\u00e0o \u0111\u00f3 th\u00ec c\u00f3 l\u1ebd trang \u0111\u00f3 c\u00f3 m\u00e3 \u0111\u1ed9ng ho\u1eb7c l\u00e0 trang l\u1eeba \u0111\u1ea3o th\u1eadt.\r\nC\u00f2n n\u1ebfu trang n\u00e0o c\u0169ng b\u00e1o url \u0111\u1ed9c h\u1ea1i th\u00ec m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea1n \u0111\u00e3 b\u1ecb nhi\u1ec5m m\u00e3 \u0111\u1ed9c m\u00e0 avast ch\u01b0a ph\u00e1t hi\u1ec7n v\u00e0 di\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c. N\u1ebfu v\u1eady b\u1ea1n th\u1eed:\r\n1. C\u1eadp nh\u1eadt d\u1ef1 li\u1ec7u m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a avast b\u1eb1ng c\u00e1ch m\u1edf ph\u1ea7n m\u1ec1m avast l\u00ean ch\u1ecdn c\u1eadp nh\u1eadt.\r\n2. Ti\u1ebfn h\u00e0nh qu\u00e9t to\u00e0n b\u1ed9 h\u1ec7 th\u1ed1ng, sau \u0111\u00f3 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i v\u00e0o safe mode qu\u00e9t th\u00eam l\u1ea7n n\u1eefa.\r\n3. N\u1ebfu v\u1eabn ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea1n th\u1eed c\u00e1c ph\u1ea9n m\u1ec1m di\u1ec7t virus m\u1ea1nh m\u1ebd kh\u00e1c nh\u01b0 kaspersky, norton,...\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":416605,"user":{"id":1,"login_name":"vip30s","name":"30s - C\u00e0 ph\u00ea C\u00f4ng ngh\u1ec7","company":"Vip30s - C\u00e0 ph\u00ea v\u00e0 C\u00f4ng ngh\u1ec7","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vip30scongnghe