Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

I.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 1II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4: Tuần 1 được cheohanoi.vn biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 4, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán - Tuần 2

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 1


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Số 47 278 được đọc là:

A. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi tám

B. Bốn bảy hai bảy tám

C. Bốn mươi bảy nghìn hai bảy tám

D. Bốn mươi bảy nghìn hau trăm bảy và tám

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ trống ⍰ = 4000 + 500 + 20 + 1 là:

A. 4251

B. 4521

C. 4125

D. 4512

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 79 492; 79 194; 79 614; 79 274 là:

A. 79 614

B. 79 492

C.

Xem thêm: Đổi Inch Sang Cm Trong Word 2010 2013 Và Word 2003, Cách Đổi Inch Sang Cm Trong Word Tất Cả Phiên Bản

79 274

D. 79 194

Câu 4: Giá trị của biểu thức 75 + a với a = 25 là:

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

Câu 5: Giá trị của biểu thức 256 – b với b = 27 là:

A. 259

B. 249

C. 239

D. 229

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 27833 + 12942

b) 93823 – 61837

c) 1739 x 9

d) 44352 : 2

Bài 2: Tìm X:

a) X – 26833 = 17949

b) 58632 – X = 29332

c) X x 4 = 82632

d) X : 17483 = 5


Bài 3: Cô giáo xếp lớp 4A thành các hàng như nhau. Biết lớp 4A được xếp thành 4 hàng mỗi hàng có 12 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 15m và chiều rộng kém chiều dài 3m. Hỏi chu vi và diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu mét?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 1

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: D

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 27833 + 12942 = 40775

b) 93823 – 61837 = 31986

c) 1739 x 9 = 15651

d) 44352 : 2 = 22176

Bài 2:

a) X – 26833 = 17949

X = 17949 + 26833

X = 44782

b) 58632 – X = 29332

X = 58632 – 29332

X = 29300

c) X x 4 = 82632

X = 82632 : 4

X = 20658

d) X : 17483 = 5

X = 5 x 17483

X = 87415

Bài 3:

Số học sinh của lớp 4A là:

12 x 4 = 48 (học sinh)

6 hàng có số học sinh là:

48 : 6 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4:

Chiều rộng hình chữ nhật là:

15 – 3 = 12 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(15 + 12) x 2 = 54 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 12 = 180 (m2)

Đáp số: 180m2

------

Trên đây, cheohanoi.vn đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4: Tuần 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 4 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 4.