Bảng Chấm Công Làm Thêm Giờ Theo Quyết Định 19

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


*

*

*

*

*

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng

... trungtâm. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết các công việc do giám đốc giao;b) Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay ... thể theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thểtrung tâm học tập cộng đồng.Điều 11. Về tổ chức biên chế1. Không bố trí biên chế theo chế độ công ... quỹ theo quy định của Quy chế này.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọichung là cấp huyện) quyết định thành lập trung tâm học tập cộng đồng theo...

Bạn đang xem: Bảng chấm công làm thêm giờ theo quyết định 19

Bạn đang xem: Bảng chấm công làm thêm giờ theo quyết định 19

... Trứ BẢNG CHẤM CÔNG Mẫu số: C01 – IIBộ phận: Tháng 8 Năm2008 ( Ban hành kèm theo QĐ số 999 – TC/ QĐ/ CĐKT ngày 2/11 /199 6 củ Bộ Tài Chính)SốTTHỌ VÀ TÊNCấp bậc NGÀY TRONG THÁNGQuy ra công Số ... Trứ BẢNG CHẤM CÔNG Mẫu số: C01 – IIBộ phận: Tháng………Năm200…. ( Ban hành kèm theo QĐ số 999 – TC/ QĐ/ CĐKT ngày 2/11 /199 6 củ Bộ Tài Chính)SốTTHỌ VÀ TÊNCấp bậc NGÀY TRONG THÁNGQuy ra công Số ... + + + + + + + + + + + +18Trần Bình Trọng+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Bùi Minh Phương+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +20Nguyeãn Trung An+ + +...

Xem thêm: Dịch Vụ Phần Mềm Không Chịu Thuế Gtgt, 【2021】Liệu Không

Mẫu báo cáo thực hiện thanh toán các quyền lợi cho người lao động mất việc làm từ nguồn vay theo quyết định số 30/2009/QĐ-TT

... Phòng GD - đt trùng khánh Bảng chấm công tháng Năm Trờng TH Đàm ThuỷTTHọ Và TênC/vụ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 Nông ... Nông xuân Huynh G/VCS 19 Hoàng Thị Yến TTCM20 Hoàng Thị Thuý G/VMN21 Mông Thị Lê G/VMN22 Hoàng Thị Điệp G/VMN23 Triệu Thị Duyên T/ Vụ24 Hoàng Phuc Gọn G/VLGNgời chấm công ... T/ K4 Hoàng Văn Thụ TTCM5 Ngân Thị Khê TPTĐ6 Nông Thị Thảo G/V7 Phơng Thị Hoan G/V8 Ngân Bá Quyết CTCĐ9 Triệu Thị Hồng G/V10 Nông Thị Hằng G/V11 Hoàng Thị Đôi G/V12 Nông Thị Năm G/V13... ... Bộ TC (VT, Vụ PC).4 Tiền lương dạy thêm giờ =Số giờ dạy thêm xTiền lươngdạy thêm 1 giờ Tiền lươngdạy thêm 1 giờ =Tiền lương 1 giờ dạy x 150%b) Công thức tính cho từng cấp học- Đối ... tuầnx Số giờ tiêu chuẩn trong năm 3. Đối với các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục I Thông tư này việc trả lương làm thêm giờ (bao gồm cả tiền lương dạy thêm giờ) thực hiện theo Thông ... sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.2. Điều kiện áp dụngĐối tượng quy định tại khoản 1 mục này được hưởng tiền lương dạy thêm giờ phải đảm...