Báo Cáo Thu Chi Tiền Mặt

Trong một công ty, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty hay kế toán trưởng cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời.

Bạn đang xem: Báo cáo thu chi tiền mặt


Hướng dẫn làm kế toán thu chi tiền mặt tiền gửi ngân hàng

Phải làm như thế nào với kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng? Trước tiên , chúng ta cần tìm hiểuKế toán thu chitiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng là gì và chúng đảm trách những công việc gì.

Kế toán thu chi tiền mặt làm những công việc gì?

- Kiểm tra tổng số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc.

- Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp, chính xác với chứng từ gốc

- Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có trách nhiệm.

- Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

- Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .

- Kế toán thu chi cần ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên.

- Khi chi tạm ứng , trường hợp này do kế toán thu chi theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.

- Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt

- Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và kế toán thu chi .

Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng

- Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại .Kế toán thu chi thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay

- Sau đó kế toán thu chi căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )

- Cuối cùng ,kế toán thu chi chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán

- Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và kế toán thu chi tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra

Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần

*

Kế toán tiền gửi ngân hàng là gì?

Tiền của doanh nghiệp phần lớn được gửi ở ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt. Lãi tiền gửi ngân hàng được hạch toán vào TK 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính”. Việc này phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình gửi tiền ở ngân hàng.

Trong một công ty, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty hay kế toán trưởng cần phải quy định các chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. Từ đó, các kế toán viên sẽ dựa theo đó để áp dụng

Một trình tự luân chuyển thu chi tiến mặt thường như sau:

1) Bộ phận kế toán tiền tiếp nhận đề nghị thu – chi

Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, thông báo nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, …

Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu, ủy nhiệm thu) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …

2) Đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu - chi

Đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét.

3) Người đứng đầu bộ phận kế toán hay kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan.

4) Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt của Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu - chi. Các đề nghị chi không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Page Trên Facebook Đơn Giản, Cách Đổi Tên Fanpage Facebook Trên Điện Thoại

5) Lập chứng từ thu – chi:

Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Kế toán tiền mặt lập phiếu thu, phiếu chi.

Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi.

Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt.

6) Ký duyệt chứng từ thu – chi: Người đứng đầu bộ phận kế toán hoặc kế toán trưởng ký vào Phiếu thu/ủy nhiệm thu hoặc Phiếu chi/ủy nhiệm thu.

7) Thực hiện thu – chi tiền:

Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Khi nhận được Phiếu thu hoặc Phiếu chi (do kế toán lập) kèm theo chứng từ gốc , Thủ quỹ phải:

+ Kiểm tra số tiền trên Phiếu thu (Phiếu chi) với chứng từ gốc.

+ Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu thu (Phiếu chi) có phù hợp với chứng từ gốc.

+ Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu thu (Phiếu chi) và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Sau đó thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi ghi vào Sổ Quỹ.

+ Cuối cùng, thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của Phiếu thu hoặc Phiếu chi cho kế toán.

+ Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

+ Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi.

Đối với thu chi tiền qua ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập và nộp Uỷ nhiệm thu/Ủy nhiệm chi, séc, … cho ngân hàng.

Tham gia thảo luận về Kế Toán Thuế - Doanh Nghiệp tại: Fanpage cheohanoi.vn

*

Quý khách có bất cứ thắc mắc nào về luật doanh nghiệp, kế toán thuế, báo cáo tài chính quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và phục vụ chuyên nghiệp nhất

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế toán thuếtrọn gói, Quyết toán thuế,Thành lập doanh nghiệp,Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, sát nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.