Bảo Mật

cheohanoi.vn thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Cửa hàng chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung ứng thông qua việc điều tra và đăng ký, API. Những tin tức này có thể chứa dữ liệu cá thể của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Cheohanoi.vn cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá thể mà không tồn tại sự chất nhận được bằng văn bản. Tuy nhiên, một số trong những thông tin tích lũy từ các bạn và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để cung cấp việc cung cấp dịch vụ của shop chúng tôi với bạn. Phần nhiều thông tin shop chúng tôi thu thập ko được share với bạn, bán hoặc đến thuê, nước ngoài trừ một số trường hợp sau đây:

cheohanoi.vn gồm thể share thông tin cá thể để khảo sát hoặc ngăn chặn các hoạt động bất phù hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan mang lại các tác hại sự an ninh tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu ước của qui định pháp.
cheohanoi.vn bắt tay hợp tác với những công ty khác đại diện cửa hàng chúng tôi ở một vài nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với bọn họ để cung ứng các sản phẩm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Cheohanoi.vn cũng có thể có thể chia sẻ thông tin của doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm hoặc thương mại & dịch vụ mà các bạn yêu mong hoặc khi cửa hàng chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi đã chuyển thông tin về chúng ta nếu shop chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Trong trường phù hợp này, shop chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên website của công ty chúng tôi trước khi tin tức về bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho mình vì tiện ích của chúng ta và ko ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản một cách toàn vẹn để nạm rõ.