BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THANH LÝ TSCĐ

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Mẫu Biên bản tkhô cứng lý TSCĐ theo Thông bốn 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên phiên bản tkhô nóng lý TSCĐ theo Thông tứ 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác thực việc tkhô nóng lý TSCĐ với làm căn cứ nhằm ghi giảm TSCĐ bên trên sổ kế tân oán.

Bạn đang xem: Biên bản họp hội đồng thành viên thanh lý tscđ

TSCĐ thanh khô lý là số đông TSCĐ hư hỏng tất yêu liên tục thực hiện được, phần đa TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không tương xứng với đề xuất cấp dưỡng, marketing. lúc bao gồm TSCĐ tkhô giòn lý, doanh nghiệp bắt buộc ra ra quyết định tkhô cứng lý, thành lập và hoạt động Hội đồng tkhô cứng lý TSCĐ. Hội đồng tkhô cứng lý TSCĐ có trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành bài toán thanh hao lý TSCĐ theo đúng trình từ, giấy tờ thủ tục hình thức trong chế độ cai quản tài chính cùng lập “Biên phiên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu phương pháp. Biên bản được lập thành 2 bạn dạng, 1 bạn dạng đưa cho chống kế toán thù nhằm theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho thành phần quản lý, sử dụng TSCĐ.

Căn cứ đọng vào Biên bản thanh lý cùng các chứng tự tất cả tương quan mang đến những khoản thu, bỏ ra thanh lý TSCĐ,... kế toán thù ghi sổ nlỗi ngôi trường hòa hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên phiên bản thanh hao lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm: Ấn Tượng Với Đội Hình Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất Thế Giới Hiện Nay Gồm Những Ai?

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về bài toán tkhô cứng lý tài sản cố định.

I. Ban tkhô nóng lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký kết mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước tiếp tế (xây dựng).......................................................................

- Năm cung cấp..........................................................................................

- Năm chuyển vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên ổn giá TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đang trích mang lại thời điểm tkhô hanh lý..................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban tkhô cứng lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban tkhô cứng lý(Ký, chúng ta tên)

IV. Kết quả tkhô hanh lý TSCĐ:

- Chi tiêu thanh khô lý TSCĐ: …………………………… (viết bởi chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Tải chủng loại Biên bản thanh hao lý TSCĐ theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................................................................................Về vấn đề tkhô cứng lý gia tài thắt chặt và cố định.I. Ban tkhô nóng lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành thanh khô lý TSCĐ:- Tên, cam kết mã hiệu, qui giải pháp (cung cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước tiếp tế (xây dựng)..................................................................- Năm phân phối .........................................................................................- Năm chính thức được đưa vào và sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguim giá bán TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đang trích đến thời điểm tkhô giòn lý.............................................- Giá trị còn sót lại của TSCĐ...........................................................III. kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban tkhô giòn lý
(Ký, bọn họ tên)

IV. Kết trái tkhô hanh lý TSCĐ:- túi tiền tkhô nóng lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................- Giá trị tịch thu :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày ...........mon ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế tân oán trưởng
(Ký, họ tên, đóng góp dấu) (Ký, chúng ta tên)