BỎ KHUNG TRONG WORD 2003

","product_id":0,"type":0,"date":1397373012,"date_text":"7 nu0103m","link":"/hoidap/4104/475012/cach-xoa-duong-vien-trong-word-2003.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hiien","name":"Hiu1ec1n Nu1ea5m","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hphái mạnh.tn8

Bạn đang xem: Bỏ khung trong word 2003

*

- Quý khách hàng chọnFile=>Options=>Advancedsau đó lăn thanh cuộn mang lại phầnShow Document Contentvới tích vứt lựa chọn PhầnShow text boundariesnlỗi trong hình lí giải sau đó OK:
*

quý khách hàng chọn Office button => Word Options => Advanced tiếp đến lăn tkhô hanh cuộn cho phầnShow Document Contentvới tích quăng quật lựa chọn PhầnShow text boundariesnlỗi vào hình gợi ý sau đó OK (Sự khác biệt rõ rệt thân cỗ office word 2007 cùng 2010 đó là tùy lựa chọn thanh hao công cụFileOffice button. 2 tên khác biệt dẫu vậy 2 đội hình thức này còn có công dụng tương tự nhau trong 2 môi trường office khác versions này)
Chọn menuTool => Optionsdịch rời chuột nhằm chọn tab công tụViewvà tích vứt lựa chọn vào lựa chọnText boundaries => OK
*

Xem thêm: Top Ứng Dụng Hữu Ích Nhất Trên Windows Phone Cần Có, Top Ứng Dụng Hay Cho Window Phone 8

*

*

File=>Options=>Advancedsau u0111u00f3 lu0103n tkhô cứng cuu1ed9n u0111u1ebfn phu1ea7nShow Document Contentvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn Phu1ea7nShow text boundariesnhu01b0 trong hu00ecnh hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00f3 OK:
Bu1ea1n chu1ecdn Office button => Word Options => Advanced sau u0111u00f3 lu0103n thanh khô cuu1ed9n u0111u1ebfn phu1ea7nShow Document Contentvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn Phu1ea7nShow text boundariesnhu01b0 trong hu00ecnh hu01b0u1edbng du1eabn sau u0111u00f3 OK (Su1ef1 khu00e1c nhau ru00f5 ru1ec7t giu1eefa bu1ed9 office word 2007 vu00e0 2010 chu00ednh lu00e0 tu00f9y chu1ecdn tkhô nóng cu00f4ng cu1ee5Filevu00e0Office button. 2 tu00ean khu00e1c biu1ec7t nhu01b0ng 2 nhu00f3m cu00f4ng cu1ee5 nu00e0y cu00f3 tu00e1c du1ee5ng giu1ed1ng nhau vào 2 mu00f4i tru01b0u1eddng office khu00e1c versions nu00e0y) u0110u1ed1i vu1edbi office 2003:
Chu1ecdn menuTool => Optionsdi chuyu1ec3n chuu1ed9t u0111u1ec3 chu1ecdn tab cu00f4ng tu1ee5Viewvu00e0 tu00edch bu1ecf chu1ecdn vu00e0o lu1ef1a chu1ecdnText boundaries => OK
Hy vu1ecdng cu00e1c bu1ea1n tiu1ebfp tu1ee5c u1ee7ng hu1ed9 blog namkna - Chu1ecdn thu1ebb View ru1ed3i hu1ee7y du1ea5u kiu1ec3m trong u00f4 Text boundaries > nhu1ea5n OK
Bu1ecf u0111u01b0u1eddng viu1ec1n bao bọc vu0103n bu1ea3n World Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":475012,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90