Bộ Mã Nào Không Hỗ Trợ Tiếng Việt

Để sao chép đoạn văn từ vị trí này tới vị trí khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả?


A.Nháy chuột vào nút

*
;


A. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


D. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


*