BỘ MÃ NÀO KHÔNG HỖ TRỢ TIẾNG VIỆT

Để coppy đoạn văn từ địa điểm này tới địa điểm khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ lại phím nào trong những khi kéo thả?


A.Nháy con chuột vào nút

*
;


A. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


D. Nháy vào nút lệnh

*
trên thanh công cụ


*