CÁC BƯỚC TẠO CẤU TRÚC BẢNG

Mục tiêu của Bài 4:Cấu trúc bảng nhằm giúp các em biết được: Các thành phần tạo nên Table, các kiểu dữ liệu trong Access, khái niệm về khóa chính, sự cần thiết của việc đặt khóa chính cho Table; biết cách chọn lựa kiểu dữ liệu cho trường của Table. Mời các em cùng theo dõi nội dung của bài học dưới đây.

Bạn đang xem: Các bước tạo cấu trúc bảng


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các khái niệm chính

1.2. Tạo và sửa cấu trúc bảng

2. Luyện tập Bài 4 Tin học 12

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đápBài 4 Tin học 12


Bảng:Là một đối tượng của Access gồm các cột và các hàng để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác.

*

Hình 1. Bảng danh sách các khách hàng

Trường (field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản líBản ghi (record): Mỗi bản ghi là một hàng bao gồm dự liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản líKiểu dữ liệu (Data Type): Là kiểu dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu

Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access:

Kiểu dữ liệuMô tảKích thước lưu trữ
TextDữ liệu kiểu văn bản gồn các kí tự0 - 255 kí tự
NumberDữ liệu kiểu số1,2,3,4 hoặc 8 byte
Date/TimeDữ liệu kiểu ngày giờ8 byte
CurrencyDữ liệu kiểu tiền tệ8 byte
AutonumberDữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho bản ghi mới và thường có bước tăng là 14 hoặc 16 byte
Yes/noDữ liệu kiểu boolean (lôgic)1 bit
MemoDữ liệu kiểu văn bản0 - 65536 kí tự

Bảng 1. Một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access

1.2. Tạo và sửa cấu trúc bảng

a. Tạo cấu trúc bảng

Bước 1. Chọn đối tượng Table -> nháy đúp Create Table in Design view

*

Hình 2. Tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế

Bước 2. Nhập các thông số:

Tên trường vào cột Field Name;Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type;Mô tả nội dung trường trong cột Description (không bắt buộc);Lựa chọn tính chất của trường trong phần Field Properties.

Xem thêm: Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà The Bells Of Notre Dame ( Thằng Gù Ở Nhà Thờ Đức Bà )

*

Hình 3. Cửa sổ cấu trúc bảng

*

Hình 4. Chọn dữ liệu cho một trường

Một số tính chất thường dùng của trường:

Field size:Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường kiểu text, number, autonumber;

Format: Quy định cách hiển thị và in dữ liệu;

Default value:Xác định giá trị ngầm định đưa vào khi tạo bản ghi mới;

Thay đổi tính chất của một trường: Nháy chuột vào dòng định nghĩa trường. Các tính chất của trường tương ứng sẽ xuất hiện trong phầnField Properties.

Bước 3. Chỉ định khóa chính (Primary key)

Khóa chính: là một hay nhiều trường mà giá trị của chúng xác định duy nhất mỗi hàng trong bảngCác thao tác thực hiện:Chọn trường làm khóa chính;Nháy nút
*
hoặc chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;Accesshiển thị ký hiệu chiếc chìa khoá ở bên trái trường được chọn để cho biết trường đó được chỉ định làm khoá chính.

Lưu ý:

Nếu không chỉ định khóa chính, Access sẽ tự động tạo một trường khoá chính có tên ID với kiểu AutoNumber

Access không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khóa chính

Bước 4. Lưu cấu trúc của bảng

Chọn File chọn Save hoặc nháy chọn nút lệnh
*
Gõ tên bảng vào ô Table Name tronghộp thoại Save AsNháy nút OK hoặc ấn phím Enterb.Thay đổi cấu trúc của bảngThay đổi thứ tự các trường:Chọn trường muốn thay đổi vị trí, nháy chuột và giữXuất hiện hình nằm ngang trên trường đã chọnRời chuột đến vị trớ mới, thả chuộtThêm trường:Trỏ chuột vào trường đó chọnKích phím phải chuột chọn Insert RowsXóa trường:Chọn trường muốn xóaKích phải chuột/Delete RowsThay đổi khoá chính:Chọn trường muốn hủy khóa chínhKích vào biểu tượng
*
c.Xoá và đổi tên bảngXóa bảng:Trong cửa sổ CSDL, kích phải chuột vào bảng muốn xóa, chọn lệnh Delete/ chọn Yes để khẳng định muốn xóaĐổi tên bảng:Kích phải chuột vào bảng muốn đổi tênChọn lệnh RenameNhập vào tên mới và Enter