Các kiểu dữ liệu trong c/c++ thường gặp

Kiểu tài liệu / Data type là gì?

Trong lập trình C/C++ (hoặc những ngôn từ khác), đẳng cấp dữ liệu đó là phần xác định những quý hiếm mà một đổi mới có thể nhấn giỏi cực hiếm mà một hàm có thể trả về.

You watching: Các kiểu dữ liệu trong c/c++ thường gặp

Kiểu dữ liệu của một biến, khẳng định kích thước (số byte) của vươn lên là kia.

Có 4 hình trạng dữ liệu trong xây dựng C/C++ là: Kiểu tài liệu cơ phiên bản, kiểu dáng tài liệu enum, hình dạng void cùng đẳng cấp dữ liệu cải thiện.

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu tài liệu cơ phiên bản là kiểu dáng tài liệu số học, có thể là số ngulặng (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguim (integer)

Với hình dạng dữ liệu số nguyên (integer) ta có các loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá bán trị
char1 byte-128 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char1 byte0 tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 hoặc 4 bytes-32,768 cho tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 cho tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 tới 32,767
unsigned short2 bytes0 tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 tới 4,294,967,295

Cùng là dữ liệu kiểu dáng số học cơ mà ta lại có nhiều dạng hình khác nhau. Việc này giúp tiết kiệm chi phí bộ nhớ là linh động rộng trong việc lưu giữ tài liệu.

See more: Thương Hiệu Điện Thoại Oppo Là Của Nước Nào Sản Xuất ? Thương Hiệu Điện Thoại Oppo Của Nước Nào Sản Xuất

lấy ví dụ như khi lưu lại tuổi một fan ta chỉ cần dùng kiểu char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm chi phí bộ nhớ lưu trữ mà lại vẫn bảo đảm an toàn hoàn toàn có thể giữ tất cả những tuổi hoàn toàn có thể xẩy ra.

Nhưng cùng với ngôi trường phù hợp dữ liệu lớn hơn, như số người trong một tổ quốc thì lên tới số lượng hàng triệu. Do kia ta cần áp dụng nhiều loại dữ liệu khác ví như int

Kiểu số thực (float)

Tương từ bỏ cùng với hình dạng dữ liệu số thực (vết phẩy động) ta cũng có thể có những một số loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá trịĐộ thiết yếu xác
float4 byte1.2E-38 cho tới 3.4E+386 địa chỉ thập phân
double8 byte2.3E-308 cho tới 1.7E+30815 địa điểm thập phân
long double10 byte3.4E-4932 tới 1.1E+493219 vị trí thập phân

Code ví dụ:

#include #include int main() int age = 25; int population = 85000000; // 85 triệu printf("Age: %d - Population: %d ", age, population); float pi = 3.14; // giá trị số pi printf("pi: %f ", pi); printf("Storage kích thước for int : %d ", sizeof(int)); // kích thước dạng hình int printf("Storage kích cỡ for float : %d ", sizeof(float)); // kích cỡ kiểu dáng float return 0;Kết quả:

*

Kiểu tài liệu Enum

Kiểu dữ liệu Enum trong ngôn từ C hay nói một cách khác là hình trạng dữ liệu thắt chặt và cố định, kiểu dáng liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ rất có thể thừa nhận giá trị là một trong những các số nguyên cho trước.

Kiểu Enum này tương đối kiểu như cùng với hình trạng Enum trong Java, Node.js xuất xắc Python…

Kiểu Void

Kiểu void cần sử dụng khẳng định không có giá trị làm sao (không hẳn là null).

See more: Điện Thoại Mobiistar Prime X Grand Chính Hãng, Trả Góp, Điện Thoại Mobiistar Prime X Grand

Nó được áp dụng trong các ngôi trường vừa lòng sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: khi 1 ko trả về dữ liệu gì thì hàm kia bao gồm mẫu mã void

Ví dụ:

void hello() printf("hello world");Hàm cùng với tđê mê số void (Tức là hàm không tồn tại tđắm đuối số đầu vào)Ví dụ: 2 phương pháp viết tiếp sau đây tương đương nhau:

void hello() printf("hello world");// tương đương vớivoid hello(void) printf("hello world");Con trỏ hình trạng void void * được dùng làm tham mê chiếu thới tương tác của một đối tượng (chứ chưa hẳn là một dạng hình tài liệu new. Phần này khá nặng nề gọi mình sẽ có được bài xích riêng)

Kiểu Dữ liệu nâng cao

Các hình trạng tài liệu nâng cấp của C gồm:

Con trỏ (pointer)Kiểu mảng (array)Kiểu cấu tạo (structure)Kiểu unionKiểu hàm (function)

Kiểu tài liệu boolean

Kiểu bool, boolean vào lập trình C/C++

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có nhiều loại dữ liệu string (text) dùng để làm hiển thị văn bản. Để hiển thị những quý giá phong cách text/string, ta cần sử dụng loại char. Thực hóa học char vẫn chính là hình dạng số, nhưng mà phụ thuộc vào quý hiếm mà lại nó được đọc thành những ký trường đoản cú vào bảng mã ASCII. Một đoạn text/string trong C/C++ vẫn là 1 trong mảng char

Ví dụ số 32 khớp ứng với vết phương pháp, 48 tương xứng với ký kết trường đoản cú "0", 65 khớp ứng cùng với ký kết từ bỏ "A".

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta đề nghị mảng char tương ứng là <104, 101, 108, 108, 111>

Kiểu bool

Trong lập trình sẵn C, thực chất bool đó là hình dạng integer (0 Có nghĩa là false, khác 0 tức là true)


Chuyên mục: Tổng hợp