Cách đăng ký microsoft team

Đăng ký và tạo tổ chức miễn phí trên Teams bằng tài khoản Gmail
*

Hãy dùng thử!

Đăng ký và tạo tổ chức cheohanoi.vn Teams miễn phí với địa chỉ Gmail của bạn.

Bạn đang xem: Cách đăng ký microsoft team

Đăng ký tổ chức

Nhập địa chỉ Gmail của bạn và chọn Tiếp .

Chọn một tùy chọn và chọn Tiếp theo.

Vì bạn có địa chỉ Gmail, bạn sẽ cần tạo một tài khoản cheohanoi.vn mới.Chọn Tạo tài khoản, nhập mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.

Xem thêm: Quên Mật Khẩu Giới Hạn Của Iphone ? Làm Gì Khi Quên Mật Khẩu Giới Hạn Trên Iphone

Nhập mã được gửi tới email của bạn để xác minh mã, rồi chọn Tiếp theo.

Thêm chi tiết cuối cùng và chọn Thiết lập Teams.

Chọn cách mở và sử dụng Teams:

Tải xuống ứng Windows dụng

Sử dụng ứng dụng web để thay thế

Bắt đầu với tổ chức của bạn

Chọn Sao chép liên kết để mời các thành viên nhóm tham gia tổ chức Teams phí của bạn.

Để xây dựng tổ chức của bạn, hãy tạo nhóm, kênh mới và hơn thế nữa.

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Làm việc theo kênh

Tham gia Teams hiện tại của tổ chức miễn phí


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia cheohanoi.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
cheohanoi.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © cheohanoi.vn 2022