Cách đọc số tiền bằng chữ trong excel

Cách biến hóa số thành chữ trong Excel – Bài viết sau đây, giải đáp đến chúng ta kế toán cách biến hóa số thành chữ vào Excel một giải pháp dễ dàng với dễ ợt.

Bạn đang xem: Cách đọc số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ trong Excel)


** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ vào Excel bởi vnTools:

– Các các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Quý Khách nên thêm vnTools vào Excel. Trên tkhô hanh biện pháp, các bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta lựa chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm tới thư mục đã thiết lập đặt vnTools (thường thì sẽ trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions nhằm thêm vnTools vào Excel.

*

– Sau Lúc sẽ thêm được vnTools, các bạn lựa chọn tab vnTools để làm việc đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng tkhô giòn phương tiện, có hộp thoại làm việc giống như nlỗi các hàm của Excel – trong những số ấy bạn cũng có thể lựa chọn ô chứa chuỗi tác dụng, ô đựng số nên biến hóa,…

– Chụ ý: Trường hợp bạn muốn thay đổi số thành chữ theo tiếng anh, chúng ta triển khai tương tự như biến hóa thành chữ theo Tiếng Việt tuy vậy nắm do lựa chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta lựa chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Quý Khách clichồng vào V Đổi số thành chữ (VN) nhằm thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ giờ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ tiếng anh

– Cấu trúc hàm thực thi đổi:

=VND(số yêu cầu thay đổi, true): thay đổi số thành chữ có hiện tại từ “đồng” phía cuối cùng.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Kiếm Ngọc Trong Ngọc Rồng Online Từ A, Ngọc Rồng Online

=VND(số buộc phải đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số phải đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh bao gồm từ bỏ “Dollar”.

=USD(số yêu cầu đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bởi MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Quý Khách đã xem: Cách đổi khác số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– Sau Lúc gõ hoàn thành chọn Cthua thảm And Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể cần sử dụng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thỏng mục XLSTAR trong mặt đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (cũng có thể ghi File tất cả Macro vừa viết thành File *.XLA trong tlỗi mục nói trên) nếu muốn toàn bộ phần nhiều File trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đây là ngôn từ hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dyên ổn Tam As String Dyên ổn xx As Integer Dlặng hgtram As Integer Dyên hgchuc As Integer Dyên ổn hgdonvi As Integer Dlặng Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “nhì ” Chu(3) = “tía ” Chu(4) = “tư ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “kiểu mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dlặng KQ As String Dyên i As Integer Dlặng Stien As Integer Dyên ổn LOP(6) As String Dyên MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” Do While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function “

– Chú ý: Phải gõ những chữ giờ đồng hồ Việt tất cả vệt lại mặc dù lúc gõ vào Visual Editor thì nó ko hiện tại chữ Việt. Để vững chắc ăn thì chúng ta chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng phương pháp áp dụng phần mềm AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về thiết bị. 

– Sau khi sở hữu về, các bạn giải nén ra bởi cách: Bấm con chuột đề nghị vào File vừa thiết lập về -> Chọn Extract Here

*

– Cách dịch số thành chữ vào Excel 2003:

+ Các chúng ta mngơi nghỉ File Excel ngẫu nhiên => Vào Tools => Add-ins

*

+ Hộp thoại Add-ins xuất hiện => Chọn Browse… => Chọn đường truyền cho tới phần mềm nhưng về máy tính xách tay của người sử dụng => Chọn File có tên AccHelperEx

*

+ Sau khi chọn hoàn thành thì bấm nút ít OK trên hộp thoại.

*

– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Msinh sống File Excel bất kể, tiếp đến chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên vỏ hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di đưa loài chuột đến địa điểm đề nghị đưa cùng gõ cú pháp: =VND(ô mong chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu áp dụng fonts Vntimes, sử dụng câu lệnh nlỗi sau: =VND(số ô mong muốn gửi,1)

+ Nếu sử dụng font VNI, thực hiện câu lệnh nlỗi sau: =VND(số ô hy vọng gửi,2)

+ Trường thích hợp gồm số lẻ, thực hiện câu lệnh như sau =VND(ô mong muốn gửi,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải Phần mềm thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel

*

Tags từ khóa: chuyển số thành chữ vào excel năm nhâm thìn – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số chi phí bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ trong excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code dịch số thành chữ trong excel