CÁCH DÙNG ABSOLUTELY

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, thừa khứ phân từ giữ mục đích là tính từ và trạng từ. Very vào trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Cách dùng absolutely

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý phương pháp dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được dùng với thừa khứ phân từ tất cả nghĩa bị động. Ttốt vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước đối chiếu nhất có most. Trong trường hợp này, ta cầm cố bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestunique.Be there by sixat the very lademo.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được sử dụng với tính từ và trạng từ vốn đã gồm nghĩa “cực kỳ”. Tgiỏi vào đó, gồm thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với những tính từ với nghĩa tuyệt đối như dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không cần sử dụng với động từ. Txuất xắc vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: &Bull; Statista Là Gì - Hãng Nghiên Cứu Thị Trường Statista

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vị you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to help, I really vì.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể vắt đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề tuyệt biết.

Dùng Really trong câu hỏi và câu phủ định lúc bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me khổng lồ believe that?I don"t really need to go, vị I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ưng ý hoặc ghê ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going to nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc mà lại ai đó đã có tác dụng.