Đồng phân của andehit, xeton và gọi tên

R hoàn toàn có thể là H hoặc nơi bắt đầu hiđrocacbon và quan trọng đặc biệt tất cả vừa lòng chất CHO-CHO, trong các số đó m = 2, R không có.

Bạn đang xem: Đồng phân của andehit, xeton và gọi tên

– Công thức của anđehit no đối kháng chức, mạch thẳng:

CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– Trong phân tử anđehit bao gồm đội chức -CHO link với gốc R có thể no hoặc ko no.

b/ Phân loại:

– Dựa vào Đặc điểm cấu tạo nơi bắt đầu hidrocacbon:

+ Anđehit no

+ Anđehit không no

+ Anđehit thơm

– Dựa vào số đội –CHO

+ Anđehit đối kháng chức

+ Anđehit đa chức

*

CH2=CH-CH=O propenal: Anđehit không no

C6H5-CH=O benzanđehit: Anđehit thơm

O=CH-CH=O anđehit oxalic: Anđehit đa chức

2. Danh pháp

Tên cầm cố thế:Tên hiđrocacbon no khớp ứng cùng với mạch chủ yếu + al

Tên thông thường:anđehit + thương hiệu axit khớp ứng.

*
AnđehitTên nỗ lực thếTên thông thường
HCH=OCH3CH=OCH3CH2CH=O(CH3)2CHCH2CH=OCH3CH=CHCH=Ometanaletanalpropanal3-metylbutanalbut-2-en-1-alfomanđehit (anđehit fomic)axetanđehit (anđehit axetic)Propionanđehit (anđehit propionic)isovaleranđehit (anđehit isovaleric)crotonanđehit (anđehit crotonic)

3. Tính chất trang bị lý

– Tại đk hay, các anđehit đầu hàng là các chất khí cùng rã tốt nhất có thể nội địa. Các anđehit tiếp sau là những chất lỏng hoặc rắn, độ tung sút khi phân tử khối hận tăng.

– Nhiệt độ sôi của anđehit tốt rộng của rượu tương xứng do giữa những phân tử anđehit không có link hidro.

– Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) được Gọi là fomalin.

Xem thêm:

4. Tính hóa học hóa học

a. Phản ứng cùng hiđro

*

b. Phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

HCHO + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ H-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

TQ:R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Pư bên trên còn gọi là pư tcụ bạc.

Hay: 2CH3-CH=O + O2−tº, xt→ 2CH3-COOH

2R-CHO + O2−tº, xt→ 2R-COOH

Nhận xét:Anđehit vừa diễn đạt tính lão hóa vừa thể hiện tính khử.

c. Tác dụng với brom cùng kali pemanganat

Anđehit rất dễ bị oxi hoá, nó làm mất thuốc nước brom, dung dịch kali pemanganat với bị oxi hoá thành axit cacboxylic, ví dụ :

RCH=O + Br2+ H2O → R-COOH + 2HBr

* Chụ ý :Đối với HCHO bội phản ứng xẩy ra nlỗi sau :

HCH=O + 2Br2+ H2O → CO2+ 4HBr

5. Điều chế, ứng dụng

a. Điều chế

– Từ ancol: Oxi hóa ancol bậc I.

R-CH2OH + CuO −tº→ R-CHO + H2O + Cu

– Fomanđehit được pha chế trong công nghiệp bằng phương pháp oxi hoá metanol dựa vào oxi bầu không khí nghỉ ngơi 600ºC – 700ºC cùng với xúc tác là Cu hoặc Ag :

*

– Từ hiđrocacbon

CH4+ O2−tº, xt→ HCHO + H2O

2CH2=CH2+ O2−tº, xt→ 2CH3-CHO

CH CH + H2O −HgSO4→ CH3-CHO

b. Ứng dụng

– Fomanđehit :

Fomanđehit được sử dụng đa số để thêm vào poli(phenolfomanđehit) (làm chất dẻo) cùng còn được sử dụng vào tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

Dung dịch 37- 40% fomanđehit nội địa call là fomalin (nói một cách khác là fomol) được dùng để làm ngâm xác động vật, trực thuộc domain authority, tẩy uế, diệt trùng…

– Axetanđehit : Axetanđehit hầu hết được dùng để cấp dưỡng axit axetic.


*
Trước đó

Tính chất hoá học của Andehit. Cách viết bội phản ứng tnuốm gương của andehit như vậy nào?