Cách phá mật khẩu laptop

Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập đăng nhtràn lên Windows Lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows Lúc quên

Quý Khách vẫn lúc nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows cùng cảm giác bị bất lực chưa?