CÁCH PHÁT WIFI TRÊN SAMSUNG

Bạn đang cần wifi sử dụng cho Laptop, hay các thiết bị di động khác mà xung quanh bạn hiện tại không có Wifi miễn phí.

Yên tâm bài này sẽ hướng dẫn cách phát Wifi từ Samsung đến bạn. Tại sao là Samsung? đơn giản vì mình chỉ có mỗi cái Samsung bên cạnh