Cách Sử Dụng Microsoft Project

Bắt đầu nhanh Project trên máy tính để bàn
Bắt đầu nhanh Project trên máy tính để bàn
Máy khách Để bàn cheohanoi.vn Project Online Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Server 2016 Project Standard 2016 Xem thêm...Ít hơn

Tạo một dự án từ mẫu

Mở Project.

Bạn đang xem: Cách sử dụng microsoft project

Chọn Tệp > Mới nếu bạn đang làm việc trong một kế hoạch dự án.

Chọn một mẫu hoặc nhập vào hộp Tìm kiếm mẫu trực tuyến, rồi nhấn Enter.Hoặc chọn Dự án Trống để tạo một dự án từ đầu.

Chọn một mẫu để hiển thị thông tin về các yếu tố được đưa vào trong mẫu và bất kỳ tùy chọn nào.

Chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn Tạo.

Thay đổi tài nguyên, tác vụ và thời gian trong mẫu cho phù hợp với dự án của bạn.


Lưu ý: Để tạo dự án mới từ một dự án hiện có, hãy thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc dự án, rồi lưu tệp dự án bằng tên mới hoặc lưu vào vị trí khác.


*

Thêm tác vụ vào một dự án

Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

Nhập tên tác vụ vào trường Tên Tác vụ trống đầu tiên.

Nhấn Enter.

Lặp lại các bước 2 và 3 để nhập tác vụ bạn muốn.

Xem thêm: Dịch Vụ Google Play Liên Tục Dừng, Dịch Vụ Của Google Play

Nếu việc thêm mỗi lần một tác vụ tốn quá nhiều thời gian, bạn cũng có thể:


*

Tạo dàn bài cho các tác vụ trong một dự án

Thụt lề và nhô lề cho các tác vụ để hiển thị cấu trúc phân cấp. Một tác vụ được thụt lề trở thành tác vụ con của tác vụ bên trên, tác vụ này sẽ trở thành tác vụ tóm tắt.

Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

Chọn tác vụ hoặc các tác vụ trong cột Tên Tác vụ mà bạn muốn thụt lề hoặc nhô lề.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chọn Tác vụ > Lịch biểu >Thụt lề Tác vụ

*
hoặc nhấn Alt+Shift+Left để biến một tác vụ trở thành tác vụ con.

Chọn Tác vụ > Lịch biểu > Nhô lề Tác vụ

*
hoặc nhấn Alt+Shift+Right để di chuyển tác vụ sang cấp độ của tác vụ bên trên.

Bạn có thể sử dụng các tác vụ con và tác vụ tóm tắt để hiển thị các giai đoạn, dễ dàng dẫn hướng trong một dự án lớn và nhiều thao tác khác.


*

Liên kết các tác vụ trong một dự án

Bạn có thể liên kết hai tác vụ bất kỳ trong một dự án để hiển thị mối quan hệ của chúng, điều này được gọi là sự phụ thuộc tác vụ. Sau khi bạn liên kết các tác vụ, mỗi thay đổi mà bạn thực hiện cho một tác vụ sẽ ảnh hưởng đến tác vụ còn lại.

Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

Nhấn giữ Ctrl và chọn hai tác vụ bạn muốn liên kết (trong cột Tên Tác vụ).

Chọn Tác vụ > Liên kết các Tác vụ Đã chọn

*
hoặc nhấn Ctrl+F2.

Project hỗ trợ bốn loại liên kết tác vụ để hiển thị các mối quan hệ khác nhau.

Để biết thêm thông tin về các liên kết tác vụ và việc lên lịch, hãy xem mục Cách Project lên lịch tác vụ: Những điều chưa biết.


*

Thay đổi chế độ xem của bạn

Chọn tab Xem.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chọn chế độ xem mà bạn muốn sử dụng trong nhóm Chế độ xem Tác vụ hoặc nhóm Chế độ xem Tài nguyên.

Bạn cần trợ giúp để chọn chế độ xem phù hợp cho dự án của mình?


*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia cheohanoi.vn dùng nội bộ
Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
cheohanoi.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © cheohanoi.vn 2021