CÁCH THÊM NHẠC VÀO WINDOWS MEDIA PLAYER

Nó là một trong những tốt nhất và các tính năng hiện đại đã được nhúng vào trình phát media để đảm bảo rằng quân đội của người hâm mộ là không chỉ hài lòng nhưng cũng được kết quả tốt nhất liên quan đến cheohanoi.vnệc bổ sung của phương tiện truyền thông.

Bạn đang xem: Cách thêm nhạc vào windows media player

Nó cũng là một trong các quá trình mà đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và phương tiện truyền thông từ tài nguyên khác nhau được thêm vào cho người chơi mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Nó cũng lưu ý rằng người sử dụng nên chắc chắn rằng các quá trình được giải thích trong hướng dẫn này cũng đang theo sau đầy đủ để cho tất cả các nguồn tài nguyên được tối ưu hóa một cách tốt nhất.

1 làm thế nào để thêm âm nhạc vào windows media player từ đĩa của bạn

Để đảm bảo rằng đĩa hoặc đĩa CD là RIP nó được khuyên nên đảm bảo rằng các chức năng RIP nhạc đã được nhúng trong các cầu thủ phương tiện truyền thông không là chỉ được sử dụng nhưng nó cũng được sử dụng để đảm bảo rằng mỗi đĩa đã được đưa vào tách mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề. Sau đây là các bước để được theo sau trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả tốt nhất và hiệu quả tổng thể của quá trình này cũng tăng do đó người sử dụng được các kết quả trong thời gian không có ở tất cả:

1. đĩa là để được đưa vào ROM vì vậy mà nó được phát hiện và giao diện sau đây xuất hiện. Nếu giao diện này không xuất hiện sau đó đĩa có thể được truy cập bằng cách mở thư mục My Computer và sau đó tìm kiếm trong tab phương tiện lưu động:

2. trong RIP tab Tuỳ chọn khác là để được lựa chọn để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ trong cách tốt nhất và người sử dụng cũng bình định trong lĩnh vực này:

*

3. người dùng có thể đặt hoặc thay đổi con đường tách âm nhạc được thực hiện từ đĩa hoặc cũng có thể chắc chắn rằng chất lượng âm thanh cũng như các định dạng cũng chọn như nó đã được nêu bật trong hình dưới đây:

*

4. nếu người dùng muốn sau đó ca khúc album và các thông tin cũng có thể được thay đổi;

*

5. sau khi cài đặt mong muốn đã được thực hiện người sử dụng cần phải bấm OK để bắt đầu sao nhạc từ đĩa CD và để kết thúc quá trình chính đầy đủ:

*

2 làm thế nào để thêm âm nhạc từ đĩa CD vào windows media player

Sao nhạc từ đĩa CD cũng yêu cầu người dùng để đảm bảo rằng các bước của sao nhạc từ đĩa được áp dụng để đảm bảo rằng các needful được thực hiện và do đó các bước là giống hệt nhau và có thể được áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào để đảm bảo rằng vấn đề đã được giải quyết cho khách hàng. Quá trình đó là để được theo sau đã được đề cập là nhỏ hơn:

1. đĩa CD là để được đưa vào để ROM do đó giao diện sau đây xuất hiện và quá trình cho người dùng bắt đầu. Nếu giao diện không được truy cập sau đó thư mục My Computer là để được mở ra để đảm bảo rằng nội dung của đĩa CD truy cập:

2. người sử dụng sau đó cần để mở trình phát media của windows trong chế độ thư cheohanoi.vnện để đảm bảo rằng các tùy chọn tách có thể được truy cập:

*

3.

Xem thêm: Nam 1992 Và Nữ 1996 Có Hợp Với Nam 1992 Không ? Sự Hòa Hợp Của Nữ Tuổi 1996 Và Nam Tuổi 1992

đường dẫn đó là sau đó để được truy cập tổ chức > tùy chọn để di chuyển về phía trước:

*

4. người dùng sau đó cần phải đảm bảo rằng tab RIP nhạc truy cập:

*

5. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng thay đổi thích hợp được thực hiện để đầu ra vì vậy mà nó là giống hệt với nhu cầu của người dùng:

*

6. người sử dụng sau đó cần phải bấm OK để đảm bảo rằng cheohanoi.vnệc sao bắt đầu và quá trình kết thúc ở đây hoàn toàn:

*

3. làm thế nào để thêm âm nhạc từ iTunes vào windows media player

Quá trình này cũng là khá đơn giản và cho cùng một lý do nó là để lưu ý rằng các quá trình đó đã được đề cập dưới đây là để được theo sau để đảm bảo rằng vấn đề là không bao giờ phải đối mặt bởi người sử dụng trong lĩnh vực này và vấn đề tổng thể của phương tiện truyền thông chuyển giao giữa các cầu thủ hai phương tiện truyền thông nổi tiếng cũng được giải quyết. Quá trình này sẽ cũng đảm bảo rằng nếu có một thời gian tiếp theo sau đó người sử dụng được ra khỏi các vấn đề và không cần thực hiện theo hoặc tìm kiếm cho bất kỳ hướng dẫn khác trong lĩnh vực này. Trong quá trình theo đó là để lưu ý rằng người dùng sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ bước nào để tránh mình từ những rắc rối:

1. iTunes tạo một thư mục phương tiện truyền thông của chính nó và người sử dụng cần để thực hiện theo đường dẫn chỉnh sửa > Tuỳ chọn > nâng cao để đảm bảo rằng địa điểm hoặc đường dẫn thư mục được xác định để cho quá trình này cũng được kích hoạt:

*

2. người sử dụng nên cũng chắc chắn rằng sau đường dẫn thư mục phương tiện truyền thông được sao chép vào máy PC để đảm bảo rằng quá trình tiến bộ và sau đó người sử dụng cần để truy cập vào giao diện thư cheohanoi.vnện của các cầu thủ phương tiện truyền thông:

*

3. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng phím phải nhấp:

*

4. người dùng sau đó cần phải làm theo tập tin > Thêm vào thư cheohanoi.vnện:

*

5. người sử dụng sau đó cần để đảm bảo rằng nút Thêm nhấp vào để tìm các thư mục phương tiện truyền thông iTunes đã được sao chép trước đó để hệ thống:

*

6. nút OK là để thể ép để xác nhận các hoạt động và hoàn tất quá trình đầy đủ:

*

4 làm thế nào để tải nhạc từ các trang web trực tuyến với windows media player

cheohanoi.vn TunesGo là một trong những công cụ tốt nhất mà làm cho chắc chắn rằng âm nhạc tải về và cuối cùng thêm vào Windows media player. Hơn nữa, TunesGo có thể tự động tổ chức thư cheohanoi.vnện nhạc của bạn với một nhấp chuột: thêm âm nhạc tags và bìa album, xóa bản sao, hoặc xóa mất tích bài nhạc. Quá trình đó là để được theo sau đã được đề cập là nhỏ hơn: