CÁCH TÍNH SỐ THÁNG TRONG EXCEL

Công thức tính số tháng trong excel : Trong một số nơi có quy định tính thâm niên làm việc cụ thể ra bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày tính từ thời điểm ngày vào làm đến 1 mốc cụ thể. Vậy công thức nào giúp chúng ta làm được việc này? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm trong Excel nhé. Hãy tham khảo với cheohanoi.vn nhé.

Bạn đang xem: Cách tính số tháng trong excel

Video công thức tính số tháng

Yêu cầu tính thâm niên làm việc theo cụ thể ngày tháng năm

Ví dụ trong 1 đơn vị có thông tin như sau:

*

Cách tính số tháng

Nguyên tắc tính khoảng thời gian thâm niên

Để tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm, chúng ta áp dụng theo các nguyên tắc sau:

Hàm sử dụng: DATEDIF Hệ số quy đổi: 1 năm = 12 tháng Thời điểm xét thâm niên: Ngày làm mốc (trong ô B2) luôn lấy ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm. Công thức tính số tháng trong excel

Khi xét với ngày cuối tháng hoặc ngày cuối năm làm mốc, chúng ta đã có thể đơn giản hóa logic tính toán rất nhiều cho đơn vị Ngày. Và thực tế công việc tính thâm niên làm việc cũng thường xét trên các thời điểm đó chứ không phải là 1 ngày bất kỳ.

Công thức tính thâm niên làm việc theo số năm

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số năm giữa 2 khoảng thời gian hàm tính số tháng trong 1 khoảng thời gian

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4 Ngày kết thúc: tại ô B2 Lưu ý trường hợp ngày vào làm sau ngày xét làm mốc sẽ ra kết quả lỗi cho hàm DATEDIF (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc).

Dùng hàm IF để biện luận trước cho trường hợp này. Nếu Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả = 0

Công thức như sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))

*

Tính số tháng trong excel

Công thức tính thâm niên làm việc theo số tháng

Áp dụng hàm DATEDIF để tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4 Ngày kết thúc: tại ô B2

Các trường hợp cần lưu ý:

Biện luận bằng hàm IF cho trường hợp Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả là 0 Kết quả hàm DATEDIF trả về tổng số tháng. Để tính ra số tháng còn lại trong năm thì sẽ trừ đi Số năm * 12 (số năm đã tính ở trên được quy đổi về tháng)

Công thức như sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)

*

Công thức tính tháng

Hoặc để đơn giản hơn, các bạn có thể sử dụng công thức DATEDIF với tham số cuối là “ym” để tính số tháng còn lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

Áp dụng vào cách tính cụ thể ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))

*

Kết quả của 2 cách viết là như nhau. Cách viết “ym” ngắn hơn và logic đơn giản hơn.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Sĩ Quan Đặc Công Hà Nội, Trường Sĩ Quan Đặc Công: Điểm Chuẩn, Học Phí 2021

Công thức tính thâm niên làm việc theo số ngày

Trường hợp này tính số ngày chính là số ngày của Ngày vào làm.

Chúng ta sử dụng hàm DAY để tách phần số ngày này.

Lưu ý biện luận thêm trường hợp Ngày vào làm > Ngày mốc thì phải trả về kết quả là 0 ngày.

Công thức cụ thể là:

E4=IF(B4>B2,0,DAY(B4))

*

Cách tính số tháng trong excel