Cách Tính Thưởng Tết Cuối Năm

Đa phần các doanh nghiệp tính thưởng tết dựa trên thâm niên làm việc. Theo qui định của pháp luật, tiền thưởng Tết không bắt buộc mà tùy thuộc vào hợp đồng lao động, thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra thưởng tết còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Bạn đang xem: Cách tính thưởng tết cuối năm

“Điều 103. Tiền thưởng 1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”


*

Tại Việt Nam, một số hình thức thưởng Tết mà các doanh nghiệp thường thực hiện là: thưởng theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; thưởng theo kết quả công việc của người lao động; thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả công việc/phòng ban hoặc theo mức lương thực nhận mỗi tháng. Bên cạnh đó, thâm niên cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến việc thưởng tết.


*

Có những người đi làm chỉ vì tháng lương thứ 13


Ngoài ra Người lao động còn được hưởng một số quyền lợi khác trong dịp Tết.

Mức thưởng Tết phổ biến:

Đa số các công ty đều chọn hình thức thưởng Tết bằng 1 tháng lương với những người làm đủ 12 tháng. Với trường hợp không làm đủ 12 tháng, phần thưởng Tết sẽ trừ bớt đi theo số tháng/số công hao hụt.

Xem thêm: Lịch Làm Việc Thị Ủy Ngã Bảy, Trang Thông Tin Điện Tử Thành Phố Ngã Bảy

Tiền lương làm thêm giờ

Theo điểm c, khoản 1, điều 97, Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể lương ngày lễ, ngày nghỉ có lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Mức lương của người làm thêm giờ được tính như sau:


Ngày Lễ, Tết được hưởng nguyên lương = 100% tiền lương theo ngày nghỉ có hưởng lương + 300% lương làm thêm giờ.

Làm thêm giờ buổi đêm hoặc làm đúng ca đêm vào ngày lễ, tết Khoản 2 và 3 trong điều 97: Người lao động làm việc ca đêm, thì được trả thêm ít nhất 30% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại 2 khoản trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương công việc làm vào ban ngày”.

Căn cứ theo quy định này, trường hợp Công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì phải trả tiền lương làm thêm giờ như sau: 300%Y + 30% Y + 20% x (300%Y) = 390%Y. Y = đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường

Hưởng nguyên lương Ngoài ra điều 115, bộ luật lao động 2012 quy định, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Đặc biệt vào Tết 2019, người lao động ở công ty/tổ chức với chế độ nghỉ 1 ngày trong tuần sẽ được nghỉ 6 ngày liên tục vào dịp tết.

*

Chia sẻ bài viết này Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên TwitterChia sẻ trên Google+Chia sẻ trên LinkedinChia sẻ trên Pinterest