CÁCH UNHIDE NHIỀU SHEET TRONG EXCEL

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VPhường. Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mượt

Bạn đang xem: Cách unhide nhiều sheet trong excel

Trong Excel không tồn tại khả năng Unhide tất cả số đông Sheet đã đặt ẩn , cơ mà chúng ta vẫn muốn làm gắng như thế nào nhằm triển khai được bài toán này ?

Cách thức như sau

Msinh hoạt file Excel vẫn có không ít Sheet sẽ đặt ẩn mà lại bạn có nhu cầu Unhide cùng một dịp .

Bnóng tổng hợp Alt-F11 nhằm mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm thực đơn Insert > Module , bạn copy ngôn từ bên dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dyên ổn wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay quay lại Excel cùng chạy macro có tên Call UnhideAllSheets

Tuy nhiên vì chưng một lí vì chưng như thế nào đó bạn có nhu cầu Unhide từng Sheet bạn cần lựa chọn thì áp dụng đoạn mã bên dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dyên ổn sSheetName As String

Dlặng sMessage As String

Dyên ổn Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban teo muon Unhide sheet ni khong ?" _

và vbNewLine và sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

End If

Next wsSheet

End Sub

 

Và chúng ta chỉ cần chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ với tên *
Email của bạn *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái thứ nhất thành viết hoa giữ nguyên đa số phần sót lại Excel : Tìm quý hiếm lớn số 1 với nhiều ĐK Excel : Ckém số trang vào một trong những ô Cộng một loạt gần như ô trong số ấy bao gồm đựng cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi biến hóa số liệu Excel : Xóa hầu như số 0 làm việc đầu ô Excel : Lặp lại số liên tiếp Excel : Tìm tìm nhiều quý hiếm trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ vứt đều kí từ quan trọng đặc biệt không phải chữ cái Xóa tổng thể công thức chỉ vướng lại cực hiếm vào tất cả những Sheet

Xem thêm: Chơi Game Cuộc Chiến Xuyên Thế Kỷ 3, Age Of War 3, Cuoc Chien Xuyen The Ky 3

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem nhiều nhất


Đang trực tuyến


*