Hướng Dẫn Cài Đặt Mail Server Zimbra Trên Centos 7

Bài trả lời này đã giới thiệu mang lại chúng ta phương pháp setup một local mail VPS thực hiện Postfix, hoặc Dovecot hoặc Squirrelmail trên gốc rễ CentOS 7. Và ở văn bản bài xích lab này, họ chỉ thiết đặt “ local mail VPS “. Quý Khách sẽ không thể sử dụng mail VPS này nhằm gửi hoặc dấn mail ra ngoài giống Yahoo Mail hoặc Gmail. Để gửi hoặc nhận mail ra bên ngoài, bạn cần cấu hình mail VPS với một IP Public, tận hưởng ISP cấu hình MX Record của mail server của công ty trên DNS của họ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt mail server zimbra trên centos 7

Bài Lab được thực hiện trên hệ quản lý điều hành CentOS 64 bit. Trước hết họ bắt buộc sẵn sàng hệ thống trang bị :


Hệ điều hành và quản lý : CentOS 7 64bit minimal serverĐịa chỉ IPhường : 192.168.1.150/24Hostname : server1.cheohanoi.vn.local

Nào họ thuộc ban đầu.

Trước tiên, chúng ta cần được remove bất kỳ MTA ( Mail Transfer Agent ) làm sao đang xuất hiện sẵn trên máy. Với phiên bản minimal thì mặc định sendmail không được thiết đặt sẵn, bởi vậy chúng ta cũng có thể làm lơ công đoạn này.

yum remove sendmail3. Add thêm các công bố vào tệp tin /etc/hosts :


vi /etc/hostsAdd tên miền khá đầy đủ ( FQDN )

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4::1 localhost localhost.localdomain name localhost6 localhost6.localdomain6192.168.1.150 server1.anninhsở hữu.local server1Tiếp tục Disable SELinux nhằm sút độ tinh vi cấu hình postfix.Sử dụng lệnh :

vi /etc/sysconfig/selinuxĐổi SELINUX=enforcing thành SELINUX=disabled

SELINUX=disabledCài đặt Repel Repository :Squirrelmail webmail client không có sẵn trên các repository của CentOS. Vì vậy bọn họ bắt buộc enable EPEL repository :

yum install epel-releaseMsinh sống port Apache cổng 80 bên trên firewall/router :firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcpSử dụng lệnh Restart Firewall :


 firewall-cmd –reloadTiến hành restart hệ thống nhằm tổng thể đổi khác bao gồm hiệu lực.

Cài đặt Postfix :

Postfix là 1 trong những chương trình mail transfer agent miễn tầm giá ( MTA ), opensource cùng hoàn toàn miễn phí. Chương trình có vận tốc nhanh hao, bảo mật cùng dễ dàng cai quản trị. Trên hệ điều hành quản lý Red Hat, đấy là MTA mang định.

Tiến hành setup Postfix áp dụng lệnh :

yum install postfixCấu hình Postfix :

Edit tệp tin /etc/postfix/main.cf :

vi /etc/postfix/main.cfTìm cùng chỉnh sửa đều dòng sau :

## Line no 77 - Bỏ bình luận cùng đặt lại FQDN ##myhostname = server1.cheohanoi.vn.local## Line 85 - Bỏ phản hồi với Set domain name name ##mydomain = anninhsở hữu.local## Line 101 - Bỏ bình luận ##myorigin = $mydomain## Line 115 - Bỏ bình luận và Set ipv4 ##inet_interfaces = all## Line 121 – gửi thành all ##inet_protocols = all## Line 166 - Comment ###mydestination = $myhostname, localhost.$mytên miền, localhost,## Line 167 - Bỏ bình luận ##mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain## Line 266 - Bỏ comment với add IPhường range ##mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8## Line 421 - Bỏ comment ##home_mailbox = Maildir/Lưu cùng thoát tệp tin.

Start/ Restart hình thức dịch vụ Postfix :

systemctl enable postfixsystemctl restart postfixTiến hành Test Mail server Postfix :


trước hết, sinh sản user cùng với thương hiệu “sk” :

 useradd skSet Password đến user :

passwd skTruy cập Server thông qua Telnet và nhập lệnh bằng tay thủ công :

telnet localhost smtpLưu ý nếu như lắp thêm không truy vấn được Telnet thì chúng ta yêu cầu thực hiện download thêm Telnet.

Kết quả trả về :


Trying ::1...Connected to lớn localhost.Escape character is "^>".2trăng tròn server1.anninhsở hữu.local ESMTPhường. Postfixehlo localhost ## nhập loại này ##250-server1.anninhsở hữu.local250-PIPELINING250-SIZE 10240000250-VRFY250-ETRN250-ENHANCEDSTATUSCODES250-8BITMIME250 DSNmail from: ## nhtràn lên liên hệ mail gửi ##250 2.1.0 Okrcpt to: ## nhtràn vào shop mail nhận##250 2.1.5 Okdata ## nhập lệ để chuyển mang lại văn bản của mail ##354 End data with .Welcome to anninhcó mail hệ thống ## câu chữ của mail ##. ## đặt vết (.) sau khoản thời gian xong xuôi gmail ##250 2.0.0 Ok: queued as E2B522032F93quit  ## Gõ quit nhằm ra khỏi trình soạn##221 2.0.0 ByeConnection closed by foreign host.Tiếp theo chuyển lịch sự hộp tlỗi của user sk để soát sổ xem mail đã được gửi mang lại không.

ls /home/sk/Maildir/new/Kết quả trả về :

1437722056.Vfd01I203e3e7M938078.server1.anninhvới.localdo vậy là chúng ta vẫn gửi dấn mail thành công cùng với user “ sk ”.

Để phát âm mail, nhập lệnh :

cat/home/sk/Maildir/new/1437722056.Vfd01I203e3e7M938078.server1.cheohanoi.vn.localKết quả trả về :


Return-Path: >X-Original-To: skDelivered-To: Received: from localhost (localhost )by server1.cheohanoi.vn.local (Postfix) with ESMTPhường id E2B522032F93for ; Fri, 24 Jul năm ngoái 12:42:36 +0530 (IST)Message-Id: >Date: Fri, 24 Jul 2015 12:42:36 +0530 (IST)From: Welcome khổng lồ cheohanoi.vn mail serverDone. vì thế là chúng ta đang dứt setup và cấu hình, gửi nhấn mail thành công bên trên Postfix.

Cài đặt Dovecot :

Dovecot cũng là lịch trình mở cửa Source mail server POP3 và IMAPhường cần sử dụng mang lại khối hệ thống Linux/Unix System.

Xem thêm: 168 Ảnh Doremon Chế Hài Hước, Xem Cười Bể Bụng, Tổng Hợp Ảnh Chế Doremon Hay Nhất

Để cài đặt, chạy cái lệnh :

yum install dovecot

Cấu hình Dovecot :

Edit tệp tin /etc/dovecot/dovecot.conf :

vi /etc/dovecot/dovecot.confBỏ phản hồi hầu hết cái sau :

## Line 24 – bỏ phản hồi ##protocols = imaps pop3 lmtpEdit file /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf :

vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.confTtuyệt đổi mẫu :

## Line 24 – bỏ phản hồi ##mail_location = maildir:~/MaildirEdit tệp tin /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf :

vi /etc/dovecot/conf.d/10-auth.confThay đổi những chiếc sau :

## line 10 – quăng quật comment##disable_plaintext_auth = yes## Line 100 – thêm từ: "login" ##auth_mechanisms = plain loginEdit tệp tin /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf :

vi /etc/dovecot/conf.d/10-master.confTiến hành đổi khác mẫu :

## Line 91, 92 – vứt phản hồi với thêm "postfix"#mode = 0600 user = postfix group = postfix<...>Tiến hành dịch vụ Dovecot :

systemctl enable dovecotsystemctl start dovecotTest Dovecot service :Nhập lệnh telnet :

telnet localhost pop3Thêm thứu tự đa số mẫu lệnh khu vực được sơn đậm :

Trying ::1...Connected lớn localhost.Escape character is "^>".+OK Dovecot ready.user sk ## nhập lệ mail username ##+OKpass centos ## nhtràn lên password ##+OK Logged in.retr 1 ## nhập lệnh giúp thấy mail ##+OK 415 octetsReturn-Path: >X-Original-To: skDelivered-To: Received: from localhost (localhost )by server1.anninhvới.local (Postfix) with ESMTP. id E2B522032F93for ; Fri, 24 Jul 2015 12:42:36 +0530 (IST)Message-Id: >Date: Fri, 24 Jul năm ngoái 12:42:36 +0530 (IST)From: Welcome lớn anninhvới mail server.quit ## Type "quit" khổng lồ exit ##+OK Logging out.Connection closed by foreign host.Với kết quả bên trên, Dovecot đã vận động.

Install Squirrelmail :

Đối với người tiêu dùng thông thường, thì bài toán gửi cùng dấn mail bởi command line coi ra cực kỳ khó khăn. Sẽ dễ dãi rộng mang lại bọn họ giả dụ bao gồm hình ảnh bối cảnh. Squirrelmail được coi là chiến thuật tuyệt đối hạn chế phần đông nhược điểm của Việc gửi thừa nhận mail bởi command line.

Thứ nhất, bảo vệ rằng bạn vẫn setup cùng enable EPEL repository.

Sau đó, thiết lập Squirrelmail bởi cái lệnh :

yum install squirrelmail

Cấu hình Squirrelmail :

Di đưa đến tlỗi mục /usr/share/squirrelmail/config/

cd /usr/share/squirrelmail/config/và chạy chiếc lệnh nhằm mngơi nghỉ với cấu hình Squirrelmail :

./conf.plBảng sàng lọc đã hiển thị, nhấn phím “1” nhằm tùy chỉnh thiết lập chi tiết :

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)---------------------------------------------------------Main Menu --Organization PreferencesServer SettingsFolder DefaultsGeneral OptionsThemesAddress BooksMessage of the Day (MOTD)PluginsDatabaseLanguagesSet pre-defined settings for specific IMAP serversC Turn color offS Save sầu dataQ QuitCommand >> 1Bảng Wizard kế tiếp đã hiển thị, chọn “ 1 “ tiếp tục để thiết lập thông tin tổ chức triển khai :

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)

———————————————————

Organization Preferences

Organization Name : SquirrelMailOrganization Logo : ../images/sm_biểu tượng logo.pngOrg. Logo Width/Height : (308/111)Organization Title : SquirrelMail $versionSignout Page :Top Frame : _topProvider links : http://squirrelmail.org/Provider name : SquirrelMailR Return lớn Main MenuC Turn color offS Save dataQ QuitCommand >> 1Đặt tên tổ chức triển khai của bạn cùng lựa chọn Enter :

We have tried lớn make the name SquirrelMail as transparent aspossible. If you phối up an organization name, most places whereSquirrelMail would take credit will be credited lớn your organization.If your Organization Name includes a "$", please precede it with a .Other "$" will be considered the beginning of a variable thatmust be defined before the $org_name is printed.$version, for example, is included by mặc định, và will print thestring representing the current SquirrelMail version.: cheohanoi.vnTương từ, thiết lập tiếp các đọc tin khác ví như Title, Logo, công ty cung cấp thương hiệu miền ngơi nghỉ bảng dưới. Một Lúc đang xong xuôi, bấm nút ít “ S “ nhằm cất giữ chuyển đổi, với bấm “ R “ để trnghỉ ngơi về menu bao gồm :

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)---------------------------------------------------------Organization PreferencesOrganization Name : cheohanoi.vnOrganization Logo : ../images/sm_hình ảnh.pngOrg. Logo Width/Height : (308/111)Organization Title : SquirrelMail $versionSignout Page :Top Frame : _topProvider links : http://squirrelmail.org/Provider name : anninhsở hữu MailR Return khổng lồ Main MenuC Turn color offS Save dataQ QuitComm& >> STiếp theo, bnóng “ 2 “ , để cài đặt mang đến mail VPS các thông số kỹ thuật như domain name, mail agent…

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)---------------------------------------------------------Main Menu --Organization PreferencesServer SettingsFolder DefaultsGeneral OptionsThemesAddress BooksMessage of the Day (MOTD)PluginsDatabaseLanguagesSet pre-defined settings for specific IMAPhường. serversC Turn color offS Save dataQ QuitCommand >> 2Chọn “ 1 “, nhtràn vào domain name name của công ty ( VD : anninhcó.local ), với bấm Enter :

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)---------------------------------------------------------Server SettingsGeneral-------Domain : localhostInvert Time : falseSendmail or SMTP.. : SendmailUpdate IMAPhường Settings : localhost:143 (uw)Change Sendmail Config : /usr/sbin/sendmailR Return khổng lồ Main MenuC Turn color offS Save dataQ QuitCommvà >> 1The tên miền name is the suffix at the kết thúc of all email addresses. Iffor example, your tin nhắn address is , then your domainwould be example.com.: cheohanoi.vn.localChọn “ 3 “ nhằm chuyển từ Sendmail thanh lịch Postfix MTA :

SquirrelMail Configuration : Read: config.php (1.4.0)---------------------------------------------------------Server SettingsGeneral-------Domain : anninhcó.localInvert Time : falseSendmail or SMTP.. : SendmailUpdate IMAP.. Settings : localhost:143 (uw)Change Sendmail Config : /usr/sbin/sendmailR Return lớn Main MenuC Turn color offS Save sầu dataQ QuitCommvà >> 3Nhấn “ 2 “ nhằm chuyển từ bỏ sendmail MTA quý phái Postfix :

You now need to lớn choose the method that you will use for sendingmessages in SquirrelMail. You can either connect lớn an SMTP serveror use sendmail directly.SendmailSMTPYour choice <1/2> <1>: 2Xong bọn họ nhận “ S “ tiếp theo sau là “ Q “ nhằm save sầu với exit bảng cấu hình Squirrelmail.

Tạo một squirrelmail vhost vào file httpd.conf

vi /etc/httpd/conf/httpd.conftrên cuối file, phân phối gần như loại này :

Alias /webmail /usr/share/squirrelmailOptions Indexes FollowSymLinksRewriteEngine OnAllowOverride AllDirectoryIndex index.phpOrder allow,denyAllow from allRestart lại Apabịt Server :

systemctl restart httpdTạo mail user :

Chúng ta phải tạo nên user nhằm kiểm tra demo mail VPS. Ở phía trên bạn viết tạo ra 2 user “senthil“ và “kumar“.

useradd senthilpasswd senthiluseradd kumarpasswd kumar

Truy cập Webmail :

Vào trình chú ý gõ http://ip-address/webmail hoặc http://domain-name/webmail :

Trang singin đã hiển thị. Nhtràn lên Username cùng Password của User nhưng mà họ đang chế tạo ở bên trên :

*

Vậy là hiện nay bạn đã có thể truy vấn được vào mail box :

*

Gửi thử mail :

Chúng ta vẫn thực hiện gửi mail từ user “senthil“ cho User “kumar“. Clichồng vào link Compose ngơi nghỉ bên trên đầu menu. Nhtràn lên shop Mail nhận (), chế tạo ra ngôn từ, chủ thể mang lại mail với gửi.

*

Tiếp theo, log out ngoài user “senthil“ và Logon vào user “kumar“ nhằm kiểm tra mail đã đi đến chưa.

*

Nlỗi đang thấy, vậy là đã gồm mail tự user phía bên trong inbox

Để gọi mail, bấm chuột nó. Chúng ta có thể hiểu, vấn đáp, xóa, hoặc gửi một mail bắt đầu.

*

vì vậy là họ đang ngừng xong việc thiết lập và cấu hình gửi nhấn mail bên trên hệ điều hành và quản lý CentOS 7. Mail VPS này vẫn Giao hàng mang đến câu hỏi gửi thừa nhận mail của User vào hệ thống mạng Lan. Hy vọng bài viết để giúp đỡ ích được cho bạn.

cài đặt mail hệ thống trên centosdownload mail server đến localhostsetup mail serversetup mail server bên trên centos 7thiết lập mail hệ thống nội bộmail VPS freemail server postfix dovecot squirrelmailmail VPS postfix centos 7