Cf là viết tắt của từ gì

used in writing when you want the reader lớn make a comparison between the subject being discussed & something else


You watching: Cf là viết tắt của từ gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cheohanoi.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


abbreviation for cardiac failure: a situation in which the heart stops working correctly or stops completely
written abbreviation for compare: used for referring khổng lồ another written statement, document, or book:
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về Việc này
*

*See more: Cách Chụp Ảnh Trên App Chụp Hình Gấu Trúc Trên Mặt Đang Hot Nhất Hiện Nay

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cheohanoi.vn English cheohanoi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Một Trượng Là Bao Nhiêu Mét (2021), 1 Thước Trung Quốc Là Bao Nhiêu Cm, Mét Việt Nam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tổng hợp