Chỉnh sáng ảnh trong photoshop

Chỉnh sáng sủa cho ảnh bằng Photoshop như thế nào? Chuyện vô cùng đơn giản với người dân có kinh nghiệm. Tuy vậy là sự việc với người mới học Photoshop. Bởi vì có rất nhiều tính năng để triển khai việc này. Để phần nhiều chuyện dễ dàng thở hơn. Mình gửi chúng ta cách chỉnh sáng tối đơn giản nhất vào Photoshop 2021. Mong muốn bạn gồm nhiều hình ảnh đẹp