Công thức tính mật độ điện mặt

Để tính được thể tích, tỷ lệ điện tích và trọng lượng riêng của phân tử nhân nguim tử thì bạn cần phải lưu giữ bí quyết. Nếu bạn quên hoặc ghi nhớ không rõ ràng thì nên coi nội dung bài viết sau đây.

You watching: Công thức tính mật độ điện mặt

Nội dung bài viết được trình bày:

Công thức bắt buộc nhớcác bài tập luyện vận dụng

Chúng ta bắt đầu vào nội dung bài


Tính thể tích, tỷ lệ điện tích với cân nặng riêng

1. Công thức bắt buộc nhớ

a) Thể tích

Vì hạt nhân tất cả hình dáng cầu nên thể tích được xác định theo cách làm $V = frac4pi 3.R^3$

Trong đó:

V là thể tích hạt nhân ( đơn vị chức năng m3)R là bán kính hạt nhân R = 1,2.10-15.A1/3 (đơn vị chức năng là m)

b) Điện tích phân tử nhân Q = Z.1,6.10–19, Với Z là số hiệu nguyên ổn tử

c) Khối lượng riêng của phân tử nhân

Công thức: $D = fracmV$

V là thể tích phân tử nhânD là cân nặng riêng của hạt nhân

Giả sử phân tử nhân nguyên tử bao gồm n đồng vị thì kăn năn lương vừa phải m được khẳng định theo công thức:

m = a1m1 + a2m2 + … + aingươi + … + anmn

trong các số ấy ai cùng mi lần lượt là hàm lượng, khối lượng của đồng vị i.

See more: Bất Ngờ Với Phiên Bản ‘ Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Phiên Bản Nào Hay Nhất ?

Nếu chỉ tất cả 2 đồng vị thì m = xm1 + (1 – x)m2 cùng với x là các chất của đồng vị 1.

See more: 20 Hiện Tượng Siêu Nhiên Khoa Học Không Thể Giải Thích :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta

d) Mật độ của năng lượng điện phân tử nhân $sigma = fracQV$

2. Bài tập

Bài tập 1: Cho hạt nhân đá quý $_79^197Au$. Hãy tìm

a) cung cấp kính

b) thể tích

c) năng lượng điện tích

d) khối lượng riêng

e) mật độ điện tích

Lời giải

Hạt nhân $_79^197Au$ gồm Z = 79 với A = 197

a) bán kính của phân tử nhân $R = 1,2.10^ – 15.sqrt<3>A$ $ = 1,2.10^ – 15.sqrt<3>197$ = 6,98.10-15 (m)

b) thể tích của hạt nhân $V = frac4pi 3.R^3 = frac4pi 3.left( 6,98.10^ – 15 ight)^3 = 1,43.10^ – 42left( m ight)$

c) năng lượng điện của phân tử nhân Q = Z.1,6.10–19 = 79.1,6.10–19 = 126,4.10–19(C)

d) khối lượng riêng biệt của phân tử nhân $D = fracmV$

Vì trọng lượng hạt e siêu bé dại so với khối lượng phân tử nhân nên

m ≈ A = 197 u = 197.1,67.10-27 = 3,2899.10-25 (kg)

khi này thể tích: $D = fracmV = frac3,2899.10^ – 251,43.10^ – 42 = 2,3.10^ – 17left( frackgm^3 ight)$

e) mật độ điện tích $sigma = fracQV = frac126,4.10^ – 191,43.10^ – 42 = 8,839.10^24left( fracCm^3 ight)$

Bài tập 2: Tìm tỉ số thể tích của hạt nhân nguyên tử $_20^40Ca$ cùng với hạt nhân nguyên ổn tử $_47^110Ag$.

Lời giải

Dựa vào cách làm tính thể tích: $V = frac4pi 3.R^3 = frac4pi 3.left( 1,2.10^ – 15.sqrt<3>A ight)^3$

Tỉ số: $fracV_CaV_Ag = fracfrac4pi 3.left( 1,2.10^ – 15.sqrt<3>A_Ca ight)^3frac4pi 3.left( 1,2.10^ – 15.sqrt<3>A_Ag ight)^3$ $ = fracA_CaA_Ag$ $ = frac40110 = frac411$

Tips: Tỉ số thể tích của phân tử nhân X cùng với Y $fracV_XV_Y = fracA_XA_Y$

Những bài tập 3: Hãy search tỉ số thể tích của $_79^197Au$ và $_11^23Na$

Lời giải

Vận dụng tips sống bài 2, ta giải nkhô nóng bài xích này bằng phương pháp sử dụng công thức:

$fracV_AuV_Na = fracA_AuA_Na = frac19723$

Trên đó là nội dung bài viết giới hiệu hồ hết bí quyết giúp bạn khẳng định thể tích, mật độ điện tích và cân nặng riêng rẽ của phân tử nhân ngulặng tử. Hy vọng qua bài viết này bạn vẫn hiểu rằng cách làm đúng đắn tương tự như giải pháp áp dụng khi có tác dụng bài bác tập. Chúc bàn sinh hoạt tốt


Chuyên mục: Tổng hợp