Công ty đầu tư tài chính nhà nước tphcm

Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá thể. Để tăng cấp hội viên, vui tươi tương tác với bọn chúng tôi


You watching: Công ty đầu tư tài chính nhà nước tphcm

*

*

*
*
7390

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TPhường. HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu


*See more: Nêu Sự Khác Nhau Giữa San Hô Và Thúy Tức Trong Sinh Sản Vô Tính Mọc Chồi ?

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn công ty thiết lập

Tập Đoàn Hoa Sen chung tay thuộc TP Hồ Chí Minh hỗ trợ gần như thực trạng trở ngại trong đại dịch COVID-19
See more: Thần Vệ Nữ Thần Tình Yêu Venus Yêu Thích Loài Hoa Nào, Just A Moment

Chỉ vào hai năm, Bất hễ sản Phát Đạt ngừng nhiệm vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế mang lại giá thành Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá bán toàn nước (Vietnam giới Report JSC)


Chuyên mục: Tổng hợp