Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong

... 15 Chơng 4: Học và chơI cùng máy tính Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 I. Mục tiêu: - Học sinh biết đợc các chức năng và ý nghĩa của phần mềm cùng học toán 4.

Bạn đang xem: Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong

- Học sinh hiểu ... viờn: Hong Th Minh Hu 29 Giaựo aựn tin hoùc4Tuần 16 : 13/ 12- 18/ 12/ 2010 Bài 7. ôn tập (tiết 1)I. Mục tiêu : - Học sinh đợc thực hành kết hợp các công cụ vẽ đà đợc học nh : vẽ hình chữ nhật,hình ... nhớ.- HS ghi bài. 2. Thực hành:- HS chạy máy tính và khởi động phần mềm Word.Trng tiu hc Nguyn Trói Giỏo viờn: Hong Th Minh Hu 47 Giaựo aựn tin hoùc4 Tuần 13 : 22 /11 -28 /11 /20 10Chơng III:...

Xem thêm: Cách Cài Đặt Tai Nghe Cho Máy Tính Để Bàn Chuẩn Nhất Năm 2020


*

*

... học sinh xác định đúng: tay trái, - Học sinh trả lời.- Một vài học sinh nhận xét.- Lắng nghe.- Học sinh trả lời.- Lắng nghe, quan sát.- Học sinh trả lời.Giáo án Tin Học_ Quyển 1 Trang 24 Tuần:………… ... ghi bài.- 1 hoặc 2 học sinh thực hiện mẫu.- Cả lớp thực hành.- Lắng nghe.* SỬA CHỮA - BỔ SUNG * RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Tin Học_ Quyển 1 Trang 21 Tuần:………… Ngày ... cuối cùng. - Một vài học sinh nhận xét.- Lắng nghe.- Lắng nghe.- Ghi bài.- Quan sát thao tác của giáo viên.- Lắng nghe và ghi bài.- Chú ý lắng nghe.Giáo án Tin Học_ Quyển 1 Trang 22 Tuần:…………...
*

*

*

... gì? 2 .Học sinh làm dàn ý. (20 )HS đọc. HS GV nhận xétNguyễn Văn SơnTrờng Tiểu học Tiến ThắngBåi dìng häc sinh giái TiÕng ViÖt 4 Häc k× 2 NguyÔn V¨n S¬nTrêng TiÓu häc TiÕn Th¾ngBồi dỡng học ... diễn cảm.Nguyễn Văn SơnTrờng Tiểu học Tiến ThắngBồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 Học kì 2 Tuần 21 Ôn; Tiếng Việt.: Câu kể : Ai thế nào?I.Mục tiêu Giúp học sinh củng cố và khắc sâu về câu ... 4 Học kì 2 Bài(bài tập Tiếng Việt Nâng cao)1 HS đọc yêu cầu bài tập.HS làm vở. HS nêu miệng.HS GV nhận xét. Nguyễn Văn SơnTrờng Tiểu học Tiến ThắngBồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4 Học...