D04 Là Tổ Hợp Môn Gì

Nhìn tầm thường, cùng với Việc không biến đổi quy chế tuyển chọn sinc 2021 của Bộ GD & ĐT, những mã tổ hợp môn xét tuyển chọn đại học, cao đẳng trong trong năm này cũng không có biến đổi gì so với năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: D04 là tổ hợp môn gì

*

Lúc đăng ký dự thi, thí sinch buộc phải nắm vững mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2021 nhằm chọn lọc tổng hợp môn thi tương xứng cùng với ngành xét tuyển chọn và chũm khỏe mạnh của bản thân mình.

Xem thêm: Uống Sữa Đậu Nành Không Đường Có Tác Dụng Gì ? Uống Nhiều Có Tốt Không?

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chính quy

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chủ yếu quy được thực hiện phụ thuộc văn bản gợi ý theo Công văn uống số 310/KTKĐCLGD-TS ngày đôi mươi mon 03 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào chế tạo ra. Bảng mã hóa các tổng hợp môn thi và xét tuyển Đại học tập, Cao đẳng chính quy được Cục Khảo thí cùng Kiểm định quality dạy dỗ, Sở GD&ĐT thống kê lại.

Theo đó, mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn bao hàm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời với 91 tổng hợp môn thi bắt đầu. Bên cạnh đó, những trường Đại học tập, CĐ tuyển lựa các tổng hợp môn xét tuyển chọn nhờ vào ngành đào tạo và huấn luyện cùng thử dùng riêng của mỗi trường.

Mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ bao gồm quy năm 2021 cụ thể nhỏng sau:
STTMã tổ hợpTổ phù hợp các môn xét tuyển
Các mã tổng hợp môn kân hận A (môn Toán với 2 môn khác)
1A00Toán thù, Vật Lý, Hóa Học
2A01Toán, Vật Lý. Tiếng Anh
3A02Tân oán, Vật lí, Sinh học
4A03Tân oán, Vật lí, Lịch sử
5A04Toán thù, Vật lí, Địa lí
6A05Toán, Hóa học tập, Lịch sử
7A06Toán thù, Hóa học tập, Địa lí
8A07Toán, Lịch sử, Địa lí
9A08Toán, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
10A09Toán thù, Địa lý, Giáo dục đào tạo công dân
11A10Toán thù, Lý, Giáo dục đào tạo công dân
12A11Toán thù, Hóa, Giáo dục công dân
13A12Tân oán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
14A14Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Địa lí
15A15Tân oán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Ngữ văn
17A17Tân oán, Vật lý, Khoa học tập xã hội
18A18Tân oán, Hoá học, Khoa học làng mạc hội
Các mã tổ hợp môn kân hận B (môn Toán, Sinch học tập và 1 môn khác)
19B00Toán thù, Hóa Học, Sinch Học
20B01Toán, Sinh học, Lịch sử
21B02Tân oán, Sinh học tập, Địa lí
22B03Tân oán, Sinc học tập, Ngữ văn
23B04Toán thù, Sinch học, Giáo dục đào tạo công dân
24B05Toán thù, Sinch học, Khoa học xã hội
25B08Toán thù, Sinch học, Tiếng Anh
Các mã tổ hợp môn khối hận C (môn Ngữ vnạp năng lượng cùng 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn uống, Toán thù, Vật lí
28C02Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Hóa học
29C03Ngữ văn, Toán, Lịch sử
30C04Ngữ văn uống, Tân oán, Địa lí
31C05Ngữ văn uống, Vật lí, Hóa học
32C06Ngữ văn uống, Vật lí, Sinch học
33C07Ngữ văn uống, Vật lí, Lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học, Sinc học
35C09Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
36C10Ngữ văn uống, Hóa học, Lịch sử
37C12Ngữ vnạp năng lượng, Sinch học, Lịch sử
38C13Ngữ vnạp năng lượng, Sinc học tập, Địa lí
39C14Ngữ văn uống, Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân
40C15Ngữ văn, Tân oán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn, Hóa học tập, Giáo dục công dân
43C19Ngữ văn uống, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
44C20Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổng hợp môn khối D (môn Ngoại ngữ và 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn uống, Toán, Tiếng Anh
46D02Ngữ Văn uống, Tân oán, Tiếng Nga
47D03Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Pháp
48D04Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Trung
49D05Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Đức
50D06Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
51D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52D08Tân oán, Sinch học, Tiếng Anh
53D09Tân oán, Lịch sử, Tiếng Anh
54D10Tân oán, Địa lí, Tiếng Anh
55D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
56D12Ngữ văn uống, Hóa học, Tiếng Anh
57D13Ngữ văn, Sinc học tập, Tiếng Anh
58D14Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh
59D15Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Anh
60D16Toán thù, Địa lí, Tiếng Đức
61D17Tân oán, Địa lí, Tiếng Nga
62D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
63D19Tân oán, Địa lí, Tiếng Pháp
64D20Tân oán, Địa lí, Tiếng Trung
65D21Tân oán, Hóa học, Tiếng Đức
66D22Toán, Hóa học, Tiếng Nga
67D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
68D24Toán, Hóa học tập, Tiếng Pháp
69D25Tân oán, Hóa học tập, Tiếng Trung
70D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
71D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
72D28Toán thù, Vật lí, Tiếng Nhật
73D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
74D30Toán thù, Vật lí, Tiếng Trung
75D31Toán, Sinh học tập, Tiếng Đức
76D32Toán, Sinc học, Tiếng Nga
77D33Toán thù, Sinc học tập, Tiếng Nhật
78D34Tân oán, Sinh học, Tiếng Pháp
79D35Toán, Sinch học tập, Tiếng Trung
80D41Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Đức
81D42Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Nga
82D43Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Nhật
83D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
84D45Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Trung
85D52Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Nga
86D54Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng Pháp
87D55Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Trung
88D61Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Đức
89D62Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nga
90D63Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Nhật
91D64Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Pháp
92D65Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Nga
95D69Ngữ Văn uống, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
96D70Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
97D72Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Anh
98D73Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức
99D74Ngữ văn uống, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nga
100D75Ngữ văn, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Tiếng Pháp
102D77Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Trung
103D78Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập thôn hội, Tiếng Anh
104D79Ngữ văn, Khoa học tập xóm hội, Tiếng Đức
105D80Ngữ văn uống, Khoa học buôn bản hội, Tiếng Nga
106D81Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng Nhật
107D82Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thôn hội, Tiếng Pháp
108D83Ngữ văn, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng Trung
109D84Tân oán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Anh
110D85Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Đức
111D86Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga
112D87Toán thù, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Pháp
113D88Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật
114D90Toán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Tiếng Anh
115D91Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Pháp
116D92Toán thù, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Đức
117D93Tân oán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng Nga
118D94Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng Nhật
119D95Toán thù, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
120D96Toán thù, Khoa học buôn bản hội, Anh
121D97Tân oán, Khoa học xã hội, Anh
122D98Tân oán, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng Đức
123D99Toán, Khoa học làng mạc hội, Tiếng Nga
 Các mã tổng hợp môn khối hận Năng khiếu (có 1 hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn uống, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
125H01Tân oán, Ngữ văn uống, Vẽ
126H02Toán thù, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
127H03Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Vẽ Năng khiếu
128H04Tân oán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn, Khoa học tập xã hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn uống, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán thù, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn uống, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Tân oán, Tiếng Anh, Tin học
134M00Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2
137M03Văn, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
138M04Tân oán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán thù, NK Mầm non 1( nói cthị xã, phát âm, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)
140M10Toán, Tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
142M13Tân oán, Sinch học tập, Năng khiếu
143M14Ngữ văn uống, Năng năng khiếu báo mạng, Toán
144M15Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
145M16Ngữ văn uống, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lý
146M17Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo mạng, Lịch sử
147M18Ngữ văn, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Toán
148M19Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Tiếng Anh
149M20Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Vật lý
150M21Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử
151M22Ngữ văn, Năng năng khiếu tảo phyên ổn vô tuyến, Toán
152M23Ngữ văn, Năng khiếu con quay phyên tivi, Tiếng Ạnh
153M24Ngữ văn, Năng khiếu cù phim vô tuyến, Vật lý
154M25Ngữ văn, Năng khiếu tảo phlặng tivi, Lịch sử
155N00Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng năng khiếu Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn uống, Ký xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
159N04Ngữ Văn, Năng năng khiếu biểu thị, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
162N07Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
163N08Ngữ vnạp năng lượng , Hòa thanh, Phát triển chủ thể với phổ thơ
164N09Ngữ văn uống, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗ
165R00Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chí
166R01Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn, Toán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – buôn bản hội – nghệ thuật
170R05Ngữ vnạp năng lượng, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông
171S00Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2
173T00Tân oán, Sinc học tập, Năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ văn uống, Năng năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn uống, Sinc, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Tân oán, Lý, Năng năng khiếu TDTT
178T05Ngữ văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán, Ngữ văn uống, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, Tiếng Anh
182V03VẼ MT, Tân oán, Hóa
183V04Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán, giờ đồng hồ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Tân oán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Tân oán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật