Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 1

*
Trải qua 86 năm, tổ chức Đoàn đã trải qua 10 kỳ đại hội toàn quốc và tiến tới đại hội lần thứ XI. (Trong ảnh, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ X) Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I

Với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược.

Bạn đang xem: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 1

Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954).

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

Tại Đại hội, Bác Hồ ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà".

Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào"Ba sẵn sàng". Được sự chỉ đạo kịp thời của T.Ư Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước.

Năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Từ năm 1976 đến nay, Đoàn có tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


*
Từ năm 1976 đến nay, Đoàn có tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm lễ báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI


Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII

Nhiều cuộc vận động, phong trào mới đã được triển khai như: Sáng tạo trẻ, Bốn mới, Cán bộ công chức rẻ với cải cách hành chính, Trí thức trẻ tình nguyện...

Xem thêm: Thần Vệ Nữ Thần Tình Yêu Venus Yêu Thích Loài Hoa Nào, Just A Moment

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

Đại hội đã phát động hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".


*
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã nêu cao khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đại hội quyết định tiếp tục triển khai hai phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; đồng thời có điều chỉnh, bổ sug các nội dung của hai phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


*
Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh" và "Công thức thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc".

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò sứ mệnh của mình, có "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn".

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, vào tháng 12/2017. Dự kiến có 1.000 đại biểu đại diện cho 23 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Dự kiến khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Trải qua 86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.