ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

Trọng âm là giữa những khía cạnh vô cùng quan trọng đặc biệt nếu bạn có nhu cầu học vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh và hay như người phiên bản xứ. Tương đối nhiều người Việt thường xem nhẹ đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc lần chần trọng âm của từ nơi đâu mà thường xuyên phiên âm như giờ đồng hồ việt. Hãy quan sát và theo dõi trong bài viết Tổng đúng theo quy tắc tấn công trọng âm “bất bại” trong giờ Anh để cầm cố chắc phần đa quy tắc tiến công trọng âm “chuẩn không buộc phải chỉnh” trong tiếng đứa bạn nhé!

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Bạn đã lúc nào nghe một câu nói rất nhanh của người nước ngoài và không hiểu biết nhiều gì? Hay chúng ta nói một câu khiến kẻ đối diện bạn cũng ko hiểu? Đó là vì bạn chưa biết cách nắm bắt trọng âm của trường đoản cú trong giờ Anh. Nếu như bạn đặt trọng âm không đúng âm tiết hoặc nói từ mà không tồn tại trọng âm, các bạn sẽ gặp khó khăn trong cả hai vấn đề nói với nghe khi tiếp xúc tiếng Anh. 

Trong mỗi một từ sẽ sở hữu được một trọng âm. Trọng âm là âm huyết được phân phát âm khổng lồ và ví dụ hơn, nhấn rất mạnh tay vào hơn các âm tiết không giống trong từ, dùng làm phân biệt từ bỏ này với trường đoản cú khác. Khi tra trong từ điển, các bạn sẽ xác định trọng âm của từ bằng ký hiệu (‘) trước âm ngày tiết là trọng âm.

Trong tiếng Anh, có tương đối nhiều từ được viết tương tự nhau nhưng lại sẽ mang nghĩa không giống nhau, loại từ khác biệt nếu trọng âm không giống nhau. Do vậy, nếu khách hàng không vạc âm đúng trọng âm, người nghe sẽ không hiểu hoặc hiểu nhầm ý ai đang nói. Ví dụ như từ desert, trường hợp danh từ vẫn đánh trọng âm vào âm thứ nhất /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu động từ vẫn đánh trọng âm vào âm đồ vật hai /dɪˈzɜrt/ tức là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Đánh trọng âm tiếng anh

Bạn cảm giác thật cực nhọc để nhận ra trọng âm vào một từ? xuất xắc bạn căng thẳng với việc tra trọng âm tiếng Anh vào từ điển? Đừng lo lắng, hãy bỏ túi ngay 15 quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh bên dưới đây.

2. Âm huyết là gì?

Để hiểu được trọng âm giờ Anh của một từ, trước hết fan học cần hiểu thừa thế nào là âm tiết. Từng từ phần đa được cấu tạo từ các âm tiết.

Âm tiết là 1 trong những đơn vị vạc âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và những phụ âm (p, k, t, m, n…) bảo phủ hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

3. Quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Có 2 bề ngoài trọng âm bắt buộc để tấn công trọng âm cho một từ:

Mỗi từ bỏ chỉ gồm một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được tấn công ở nguyên âm thay bởi vì phụ âm
*

Bạn hoàn toàn có thể nhớ luật lệ và khám nghiệm trọng âm đúng đắn trong từ điển


3.1. Trọng âm của từ gồm hai âm tiết

Quy tắc 1: nhiều phần danh từ với tính từ trong giờ đồng hồ Anh tất cả hai âm tiết thì trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một số từ 2 âm tiết sẽ sở hữu trọng âm khác biệt tùy nằm trong vào trường đoản cú loại. Như recorddesert sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết trước tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai khi là hễ từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường thích hợp ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một vài động từ cũng đều có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ nhất nếu tất cả âm tiết thứ hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: phần nhiều động từ và giới từ tất cả hai âm tiết thì dấn âm sẽ rơi vào tình thế âm tiết trang bị hai

Ví dụ:

Động từ: design /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường đúng theo ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ tốt tính từ đựng nguyên âm nhiều năm ở âm tiết trang bị hai thì nhận trọng âm sẽ lâm vào chính âm tiết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: các từ chỉ số l­uợng dìm trọng âm sinh hoạt từ cuối xong bằng đuôi – teen. Ng­ược lại vẫn nhấn trọng âm sinh sống từ trước tiên nếu chấm dứt bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của từ có ba âm ngày tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh tự có tía âm tiết, trường hợp âm tiết vật dụng hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, cồn từ, tính trường đoản cú khi gồm âm ngày tiết cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và xong xuôi là phụ âm thì trọng âm lâm vào cảnh âm sản phẩm công nghệ haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

3.3. Trọng âm của từ tất cả tiền tố và hậu tố

Quy tắc 8: các từ gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm bấm vào âm huyết ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: các từ bao gồm hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ có trọng âm lâm vào cảnh chính âm huyết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: những từ tất cả hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm bao gồm của từ nơi bắt đầu không nuốm đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ tất cả hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, technology /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ hoàn thành bằng các đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính nhấp vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm lâm vào cảnh chính những âm ngày tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: số đông các chi phí tố không sở hữu và nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào tình thế những âm yếu hèn như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú phép tắc trọng âm khi đọc tiếng Anh để tiện lợi nhận biết khi chạm chán từ mới


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

4. Bởi vì sao yêu cầu đánh trọng âm trong giờ Anh?

Bạn từng suy nghĩ rằng chỉ cần phát âm chính xác là đủ, đề nghị gì mang đến trọng âm? Vậy thì các bạn đã nhầm. Việc xác minh trọng âm trong tiếng Anh cực kỳ quan trọng, rõ ràng đem lại những công dụng như sau:

4.1. Giúp đỡ bạn phân biệt được các từ dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh, gồm có từ tuy biện pháp viết cùng phát âm như là nhau mà lại lại sở hữu nghĩa khác nhau. Nguyên nhân đó là ở âm tiết được nhận trọng âm.

Trọng âm rõ ràng từ này với từ bỏ khác khi nghe đến và nói giờ Anh, vì chưng đặt không đúng trọng âm rất có thể khiến phát âm nhầm quý phái từ không giống với nghĩa không giống nhau. 

4.2. Tránh hiểu nhầm vào giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh và truyền tải rất nhiều thông tin quan trọng dù vận tốc nói nhanh lúc nghe tới người quốc tế nói tiếng Anh. Nếu như bạn biết rõ trọng âm của từ, bạn cũng có thể nghe và nắm bắt thông tin tốt nhất dù tín đồ ta “nói cấp tốc như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có không ít tình huống “dở khóc dở cười” đã xẩy ra chỉ vị nói giờ đồng hồ Anh không tồn tại trọng âm và bạn nghe phát âm theo nghĩa khác. Điều này là cực kì nguy hiểm nếu như khách hàng dùng giờ Anh để giao tiếp với khách hàng, đối tác doanh nghiệp nước ngoài.

4.3. Giúp đỡ bạn phát âm chuẩn chỉnh và gồm ngữ điệu tự nhiên

Thứ ba, trọng âm tạo nên ngữ điệu tự nhiên của câu nói, khiến giọng nói giờ đồng hồ Anh uyển chuyển, siêng nghiệp, mang phong thái giống người bạn dạng xứ. Nếu không tồn tại trọng âm sẽ khiến cho những tiếng nói trở đề xuất nhàm chán, không lôi cuốn, hiểu Tiếng Anh như sẽ phiên âm giờ đồng hồ việt. Một câu nói với ngữ điệu lên xuống chắc hẳn rằng sẽ lôi cuốn người nghe hơn không hề ít so với 1 câu nói bởi bằng, đều đều không cảm xúc. 

Ngoài ra, khi luyện vạc âm, bạn đừng quên học bởi Bảng phiên âm tiếng anh quốc tế IPA. IPA là một chữ cái khối hệ thống ký hiệu ngữ âm hầu hết dựa trên ký tự Latin. Bảng phiên âm giờ Anh IPA được phát minh bởi cộng đồng Ngữ âm thế giới vào vào cuối thế kỷ 19 như là một tiêu chuẩn chỉnh của phân phát âm sinh sống dạng viết. Ký kết hiệu IPA bao gồm một hoặc nhiều phần tử của hai một số loại cơ bản, nguyên âm với phụ âm. Vì vậy, khi tham gia học tiếng thằng bạn phải mày mò về phiên âm quốc tế để làm rõ cách phân phát âm giờ anh chứ không hẳn nhìn vào khía cạnh chữ của tự đó.

Xem thêm: Chiều Cao Trung Bình Các Nước Trên Thế Giới, Các Quốc Gia Có Chiều Cao Tốt Nhất Thế Giới

Xem ngay lập tức quy tắc tiến công trọng âm để sở hữu phát âm chuẩn:

5. Trọng âm tiếng Anh vào câu

Trong giờ đồng hồ Anh, không chỉ còn mang trọng âm, mà lại câu cũng có thể có trọng âm. Rất nhiều từ được nhận trọng âm thì thường phát âm to hơn và chậm chạp hơn phần đa từ còn lại. Trọng âm câu vô cùng quan trọng, do khi nói, từ bỏ mà tín đồ nói nhận trọng âm cũng như cách mà người ta đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm biến hóa hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói. Ngoại trừ ra, trọng âm câu còn tạo ra giai điệu, tuyệt tiếng nhạc mang lại ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, làm cho sự đổi khác trong vận tốc nói giờ Anh. Giải pháp nhịp thân từ được đánh trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa phải ai khác vẫn ở trong lớp học)I’m in the classroom (Tôi vẫn ở vào lớp học chứ chưa hẳn ở chỗ nào khác)

Trong một câu, phần đông các từ bỏ được chia thành hai loại, chính là từ nằm trong về mặt ngôn từ (content words) và từ thuộc về mặt kết cấu (structure words). Bọn họ thường dấn trọng âm vào các từ thuộc về khía cạnh nội dung, cũng chính vì đây là các từ đặc trưng và có nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening lớn me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ trực thuộc về mặt nội dung: được dìm trọng âm

Những từ mang nghĩa Ví dụ
Động trường đoản cú chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ hễ từ (dạng đậy định)don’t, can’t, aren’t
Đại từ chỉ địnhthis, that, those, these
Từ để hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ nằm trong về mặt cấu trúc: không được nhận trọng âm

Những từ ở trong về mặt cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ rượu cồn từcan, should, must
Động từ ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native xử lý một số câu tiến công trọng âm vào đề thi THPT nước nhà nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT non sông môn tiếng Anh, dạng bài tương quan đến trọng âm đã yêu mong thí sinh search từ có cách tấn công trọng âm khác với gần như từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đang hướng dẫn cách làm bài xích trọng âm trong bài bác thi tiếng Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng quy tắc 2; đáp án B là ngoại lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: te’rrificÁp dụng phần chăm chú đối cùng với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng phép tắc 2; đáp án B là ngoại lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study nước ngoài lệ→ Chọn lời giải A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summaryÁp dụng nguyên tắc 3: se’lectionÁp dụng phần để ý đối với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn đáp án C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng nguyên tắc 3: a’ddition→ C là câu trả lời đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu vấn đáp đúng

7. Bài bác tập

Để củng cố kiến thức đánh trọng âm giờ đồng hồ Anh, TOPICA Native đang tổng hòa hợp một số thắc mắc để bạn rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đó là những kiến thức cơ phiên bản nhất và cách đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh. Hy vọng bài viết Tổng vừa lòng quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong tiếng Anh của TOPICA Native bổ ích với bạn. Hãy vận dụng ngay bây giờ để mau lẹ sở hữu một giọng phân phát âm khi hiểu tiếng Anh trôi chảy và thoải mái và tự nhiên nhất nhé!

Để học tập phát âm giờ đồng hồ Anh chuẩn nhất, tốt nhất có thể là rèn luyện liên tục với người bản xứ. Tò mò công thức thống trị tiếng Anh chỉ cách 30 phút từng ngày cùng giáo viên 100% Âu – Úc – Mỹ tại đây.