Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối A 2010

- Lượt xem: 4,476 - link tải: Tải về- Đáp án

- Chú ý: Các file đề có định dạng .PDF, để đọc được bạn cần phần mềm đọc PDF. Nếu bạn chưa có, bạn có thể vào đây để download


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối a 2010

Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = x3 − 2x2 + (1 − m)x + m (1), m là tham số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. 2. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thoả mãn điều kiện 22212 3 x x x + + Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình (1 sin cos 2 ) sin1 4cos1tan 2xx xxxπ ⎛⎞++ + ⎜⎟⎝⎠=+. 2. Giải bất phương trình 212( 1xxxx−−− + ) ≥ 1. Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân I = 1 2202d12xxxxe x exe+++ ∫ . Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD; H là giao điểm của CN với DM. Biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SH = a 3 . Tính thể tích khối chóp S.CDNM và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. Câu V (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 222(4 1) ( 3) 5 2 042 3 4 7xx y yxy x⎧ ++ − − = ⎪⎨++ − = ⎪ ⎩ (x, y ∈ R). II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: 30 xy += và d2: 3 xy −= 0 . Gọi (T) là đường tròn tiếp xúc với d1 tại A, cắt d2 tại hai điểm B và C sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trình của (T), biết tam giác ABC có diện tích bằng 32 và điểm A có hoành độ dương. 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: 121 1xy z −==−2 + và mặt phẳng (P): x − 2y + z = 0. Gọi C là giao điểm của ∆ với (P), M là điểm thuộc ∆. Tính khoảng cách từ M đến (P), biết MC = 6 . Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm phần ảo của số phức z, biết 2(2 ) (1 2 ) zi =+ − i . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6; 6); đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình x + y − 4 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh B và C, biết điểm E(1; −3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho. 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm A(0; 0; −2) và đường thẳng ∆: 2223 23 x y z +− += = . Tính khoảng cách từ A đến ∆. Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt ∆ tại hai điểm B và C sao cho BC = 8. Câu VII.b (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn z = 3(1 3 )1ii−−. Tìm môđun của số phức z + i z. ----------- Hết ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh................................

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2010


Xem thêm: Máy Tính Không Nhận Driver Điện Thoại, Máy Tính Không Nhận Điện Thoại Khi Kết Nối

Bài mới nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

cau bpt de dai hoc khoi A nam 2010 de thi dai hoc a 2010 nanh cao mon toan cau VII cua de thi mon toan khoi A nam 2010 dh khoi a 2010 cho so phuc z tinh tich phan de toan khoi a 2010 bai so phuc khoi A 2010 khoi a mon toan nang cao 2010 Toan DH A-2010 tim m de do thi ham so (1) cat truc hoanh tai 3 diem phan biet co hoanh do x1 x2 x3 thoa man dieu kien x1 x2 x3 de toan khoi a 2010 nang cao giai de toan nang cao khoi a 2010 tich phan dai hoc khoi A nam 2010

http://cheohanoi.vn com/de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-nam-2010/

Bai tich phan khoi A nam 2010 A-2010 cho hình chóp S ABCD giai pt khoib 2010 cau VI b de khoi A nam 2010 dê thi toan khoi a nam2010 câu giai bpt Tim m de ham so 1 cat truc hoanh tai 3 diem phan biet co hoanh do x1 x2 x3 thoa man de thi dai hoc mon toan thpt nam 2010 giai cau hinh hoc trong de thi dh mon toan khoi a nam 2010