Môn Toán: Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Trường Thcs Lê Hồng Phong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.47 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Môn Toán: Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Trường Thcs Lê Hồng Phong

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Lê Hồng Phong môn toán dành cho các em ôn hè,kiểm tra chất lượng lớp 8 lên lớp 9 năm học 2015. Thời gian làm bài 90 phút.Tham khảo: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 9 trường THCS Lê Hồng PhongCâu 1: (2,5đ) Giải các phương trình sau:a/ 2x – 4 = 0b/ 2x(x – 3) + 6(x – 3) = 0Câu 2: (1,5đ) ) Giải các bất phương trình sau:a/ 3x + 5 Câu 3: (2,0đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 24 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên cảthời gian đi và về hết tất cả 4 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4: (3,0đ)Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15 cm, AH = 12 cm.a/ Chứng minh: ΔAHB∼ΔCHAb/ Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AC.c/ Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5cm, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minhtam giác CEF vuông.———-HẾT——–ĐÁP ÁN ĐỀ KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM- TOÁN 9NĂM HỌC : 2014-2015Đáp

*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn toán năm 2013 2014 trường THCS phượng kỳ, hải dương 1 1 9
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương 1 656 3
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương 1 524 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 8 - Trường THCS Tân Trường (Năm học 2013 - 2014) 10 429 2

Xem thêm: Con Trai Mắt Trái Giật Hên Hay Xui, Bị Giật Mắt Trái Hên Hay Xui

*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 môn toán 3 495 1
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang môn Văn 3 605 1
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang môn Toán 3 750 1
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 trường tiểu học phước long 1 4 373 1
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 trường tiểu học phước long 1 4 505 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn ngữ văn năm 2013 2014 trường THCS quất động, hà nội 3 517 0