Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2015

Điểm chuẩn chỉnh các ngành trường Đại học tập Nông Lâm Huế trong 3 năm quay trở về đâyĐiểm chuẩn chỉnh năm 2015:

TTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn
1D850103Quàn lý khu đất đaiA; B16.25
2D540104Công nghệ sau thu hoạchA; B18.25
3D540101Công nghệ thực phẩmA; Btrăng tròn.25
4D580211Kỹ thuật cơ sờ hạ tầngA; A116
5D520114Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tửA; A118.75
6D510210Công thônA; A115
7D510201Công nghệ chuyên môn cơ khíA; A118.75
8D620211Quản lý tài ngulặng rừngA; B16
9D620202Lâm nghiệp đô thịA; B15
10D620201Lâm nghiệpA; B16.25
11D540301Công nghệ chế tao lâm sảnA; A115.25
12D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnA; B17.25
13D620301Nuôi tdragon tdiệt sảnA; B17.75
14D640101Trúc yA; B19.75
15D620105Chăn uống nuôi (song ngành Chnạp năng lượng nuôi – Thụ y)A; B19
16D620113Công nghệ rau xanh trái cây cùng chình ảnh quanA; B16
17D620110Khoa học tập cây trồngA; B16.75
18D620112Bảo vệ thực vậtA; B17.25
19D620109Nông họcA; B17.25
20D440306Khoa học đấtA; B15
21D620102Khuyến nông (tuy vậy ngành Khuyến nông – PTNT)A; B15.75
22D620116Phát triển nông thônA; A1; C; D17
23D620110LTKhoa học tập cây trồngA; B16.75
24D620105LTChăn uống nuôiA; B19
25D620301LTNuôi tdragon tdiệt sảnA; B17.75
26D850103LTỌuản lý đất đaiA; B16.25
27D510210LTCông thônA; A115

Điểm chuẩn chỉnh năm 2014:

STTMã ngànhTên ngànhKăn năn thiĐiểm chuẩn
1D620301Nuôi tdragon tbỏ sảnA14.5
2D850103Quản lý đất đaiA14.5
3D620105Chnạp năng lượng nuôiA16
4D540101Công nghệ thực phẩmA17
5D540104Công nghệ sau thu hoạchA17
6D850103Quản lý khu đất đaiA14.5
7D620109Nông họcA13.5
8D620112Bảo vệ thực vậtA13.5
9D620110Khoa học tập cây trồngA13.5
10D620113Công nghệ rau xanh củ quả và cảnh quanA13.5
11D620105Chăn nuôiA16
12D640101Thú yA16
13D620301Nuôi trồng tbỏ sảnA14.5
14D620305Quản lý nguồn lợi tbỏ sảnA14.5
15D620201Lâm nghiệpA14
16D620211Quản lý tài nguyên rừngA14
17D620202Lâm nghiệp đô thịA14
18D620102Khuyến nôngA13
19D620110Khoa học tập cây trồngA13.5
20D510210Công thônA, A113
21D510210Công thônA, A113
22D510201Công nghệ nghệ thuật cơ khíA, A113
23D540301Công nghệ bào chế lâm sảnA, A113
24D510203Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử*A, A113
25D620116Phát triển nông thônA, A1, D113
26D620105Chnạp năng lượng nuôiB17
27D620301Nuôi tLong thủy sảnB15.5
28D850103Quản lý đất đaiB15.5
29D620110Khoa học tập cây trồngB14.5
30D540101Công nghệ thực phẩmB18
31D540104Công nghệ sau thu hoạchB18
32D850103Quản lý khu đất đaiB15.5
33D620109Nông họcB14.5
34D620112Bảo vệ thực vậtB14.5
35D620110Khoa học tập cây trồngB14.5
36D620113Công nghệ rau xanh củ quả cùng cảnh quanB14.5
37D620105Chnạp năng lượng nuôiB17
38D640101Trúc yB17
39D620301Nuôi trồng tdiệt sảnB15.5
40D620305Quản lý mối cung cấp lợi thủy sảnB15.5
41D620201Lâm nghiệpB15
42D620211Quản lý tài ngulặng rừngB15
43D620202Lâm nghiệp đô thịB15
44D620102Khuyến nôngB14
45D620116Phát triển nông thônC14

Điểm chuẩn chỉnh năm 2013:

STTMã ngànhTên ngànhKăn năn thiĐiểm chuẩn
1C510210Công thônA,A113
2C620105Chnạp năng lượng nuôiA13
3C620105Chăn uống nuôiB15.5
4C620110Khoa học cây trồngA13
5C620110Khoa học tập cây trồngB14
6C620301Nuôi trồng thuỷ sảnA13
7C620301Nuôi tdragon thuỷ sảnB14
8C850103Quản lí khu đất đaiA13.5
9C850103Quản lí đất đaiB16
10D440306Khoa học đấtA13.5
11D440306Khoa học tập đấtB16
12D510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA,A113
13D510210Công thônA,A113
14D540101Công nghệ thực phẩmA16
15D540101Công nghệ thực phẩmB17
16D540104Công nghệ sau thu hoạchA16
17D540104Công nghệ sau thu hoạchB17
18D540301Công nghệ chế biến lâm sảnA,A113
19D540301Công nghệ bào chế lâm sảnB14
20D620102Khuyến nôngA13
21D620102Khuyến nôngB14
22D620109Nông họcA13
23D620109Nông họcB14
24D620110Khoa học cây trồngA13
25D620110Khoa học cây trồngB14
26D620112Bảo vệ thực vậtA13
27D620112Bảo vệ thực vậtB14
28D620113Công nghệ rau trái cây cùng chình họa quanA13
29D620113Công nghệ rau trái cây với chình họa quanB14
30D620116Phát triển nông thônA13
31D620116Phát triển nông thônC14
32D620116Phát triển nông thônD1,D2,D3,D413.5
33D620201Lâm nghiệpA13
34D620201Lâm nghiệpB14
35D620211Quản lí tài nguyên rừngA13
36D620211Quản lí tài nguim rừngB14
37D620301Nuôi trồng thuỷ sảnA13
38D620301Nuôi tdragon thuỷ sảnB14
39D620305Quản lý mối cung cấp lợi tdiệt sảnA13
40D620305Quản lý nguồn lợi thủy sảnB14
41D640101Thú yA13
42D640101Thú yB15.5
43D850103Quản lí khu đất đaiA13.5
44D850103Quản lí đất đaiB16

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2015

Bởi
Phúc NT
Bài trướcChỉ tiêu tuyển sinch Đại học, Cao đẳng hệ thiết yếu quy năm 2016
Bài tiếp theoCông tía tác dụng nghiên cứu đề tài: Tuyển chọn như là lúa Chịu mặn và phân tích một số trong những giải pháp nghệ thuật để cung cấp lúa chịu đựng mặn ở Quảng Nam

Xem thêm: Cách Nhân Phần Trăm Trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Phúc NT
*

Đào chế tạo ra, Tuyển sinch, Học bổng

Thông báo về việc tiến hành một số trong những giải pháp nhằm tổ chức triển khai học tập triệu tập học tập kỳ 1, năm học 2021 – 2022