Diện tích hình tròn công thức

Cách nhằm Tính diện tích hình trònDùng nửa đường kính để search diện tíchTính diện tích theo con đường kínhbài tập về cách tính diện tích hình tròn

Định nghĩa về hình tròn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy diện tích của hình tròn trên là50,24 cm2


Chuyên mục: Tổng hợp