Diện tích toàn phần của hình chóp

Diện tích hình chóp gồm gồm diện tích S xung quanh và diện tích toàn phần. Bài viết sau đây đã ra mắt với chúng ta phương pháp tính diện tích S hình chóp, tính diện tích bao bọc và ăn diện tích toàn phần của hình chóp số đông, hình chóp tứ giác những.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình chóp


1. Công thức tính diện tích S bao bọc hình chóp

Hình chóp đều

Sxq=p.d

Sxq là diện tích S xung quanh

p là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Hình chóp tđọng giác đều

Sxq = Tổng diện tích các phương diện mặt (Tổng diện tích S của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + S đáy

3. bài tập về diện tích S hình chóp 

Bài 1: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông vắn tất cả cạnh dài 8 cm, độ nhiều năm những cạnh bên bởi 10 cm. Hãy tính diện tích S bao bọc, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông ABCD bằng:


*

*

=> AO = BO = CO = DO =

*
cm

Diện tích bao phủ của hình chóp đều:

*

Diện tích toàn phần của hình chóp phần đa là:

*

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a cùng chiều cao bởi 2a. Tính diện tích S toàn phần của hình chóp tam giác đều?

Giải:

Hình chóp tam giác các S.ABC tất cả AB = AC = BC = a với SH = 2a.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Nhắc Nhở Công Việc Android, Những Ứng Dụng Nhắc Nhở Cần Thiết Trên Android

Gọi M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác đều nên AM vừa là mặt đường trung con đường, vừa là con đường cao, vừa là đường phân giác buộc phải AM ⊥ BC và HM = 1/3AM.

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:


*

*

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông trên H, ta có:

*

*

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác hồ hết SABC là:

*

*

=>

*

Các chúng ta có thể xem thêm về cách làm tính thể tích khối hận chóp, chu vi hình chóp.


5 ★ 1