Độ dày nét vẽ trong autocad

1- Tên Layer: Các chúng ta có thể viết tên tùy ý hoặc theo form của đơn vị mình. Ví dụ:+ Layer cot có thể đặt lại là: net dam, net cát, ketcau. Dùng để vẽ MC cột sinh sống MB và MC dầm sàn ở MC.+ Layer nạm rất có thể đặt lại là: net chũm. Dùng nhằm vẽ rất nhiều đối tượng người sử dụng ta thấy sinh sống MB, MĐ, MC.+ Layer manh hoàn toàn có thể đặt lại là: net manh. Dùng để vẽ gần như đối tượng người sử dụng ta thấy xa (cùng đối tượng người sử dụng thấy gần dĩ nhiên là ta sử dụng đường nét thấy)+ Hoặc có thể sử dụng size KIENTRUC.dwt2- Màu Layer: Các bạn cũng có thể viết tên tùy ý hoặc theo khung của đơn vị mình. Hoặc có thể dùng size KIENTRUC.dwt3- Kiểu nét: Hầu hết những nét áp dụng các loại nét ngay thức thì (continuous). Trừ:+ Nét trục thực hiện loại nét chnóng gạch (Center)+ Nét tắt thở sử dụng các loại đường nét đứt (Hidden, Dashed 2)+ Nét bao cụ thể, đường cắt áp dụng nhiều loại đường nét đứt (Dashed 2x)4- Độ dày nét (áp dụng mang lại khổ A3-Tỉ lệ 1/100)Có 5 nhiều loại đường nét cơ phiên bản trong phiên bản vẽ triển khai0: Dày 6.0 - Nét viền khung phiên bản vẽ1: Dày 0.35 - Nét cắt Cột, Tường ở MB; đường nét thấy khối kiến trúc chủ yếu ngơi nghỉ MĐ; nét cắt Dầm, Tường làm việc MC; đường nét cắt diễn đạt sinh sống chi tiết + Global width khớp ứng cho từng tỉ lệ thành phần (đã phân tích đến từng học tập viên). Các layer áp dụng nét này là: tuong, cot, ket cau,...2: Dày 0.15/0.18 - Nét thấy lệch code, tường lửng, bậc thang; nét thấy khối bản vẽ xây dựng prúc 1; nét thấy cạnh tường, cạnh cột. Các layer sử dụng đường nét này là: cầm, khung ten, tran,...3: Dày 0.09 - Nét mhình ảnh trình bày nét thấy xa ngơi nghỉ MB, MĐ, MC. Các layer sử dụng đường nét này là: cầu thang, cua, ki hieu, ghi chu,...4: Dày 0.05 - Các layer sử dụng đường nét này là: dyên, truc, hatch5: Screening=60/70 - Các layer sử dụng nét này là: cay xanh, vat dung, thiet bi wc (screening dùng làm chỉnh độ mờ nét. Các đường nét thông thường có screening mang định = 100)1- Tên Layer: Các bạn cũng có thể đặt tên tùy ý hoặc theo khung của đơn vị chức năng bản thân. Ví dụ:+ Layer cot có thể đặt lại là: net dam, net cat, ketcau. Dùng nhằm vẽ MC cột nghỉ ngơi MB cùng MC dầm sàn ngơi nghỉ MC.+ Layer ráng rất có thể đặt lại là: net cố gắng. Dùng nhằm vẽ số đông đối tượng người dùng ta thấy sinh hoạt MB, MĐ, MC.+ Layer manh hoàn toàn có thể đặt lại là: net manh. Dùng để vẽ hồ hết đối tượng người sử dụng ta thấy xa (và đối tượng người sử dụng thấy ngay sát tất nhiên là ta sử dụng nét thấy)+ Hoặc hoàn toàn có thể sử dụng form KIENTRUC.dwt2- Màu Layer: Các chúng ta có thể khắc tên tùy ý hoặc theo form của đơn vị bản thân. Hoặc hoàn toàn có thể dùng size KIENTRUC.dwt3- Kiểu nét: Hầu không còn các đường nét thực hiện một số loại nét tức khắc (continuous). Trừ:+ Nét trục thực hiện nhiều loại đường nét chnóng gạch men (Center)+ Nét mệnh chung áp dụng một số loại nét đứt (Hidden, Dashed 2)+ Nét bao chi tiết, đường nét cắt áp dụng các loại nét đứt (Dashed 2x)4- Độ dày đường nét (vận dụng cho khổ A3-Tỉ lệ 1/100)Có 5 một số loại nét cơ bản trong bạn dạng vẽ triển khai0: Dày 6.0 - Nét viền khung bản vẽ1: Dày 0.35 - Nét cắt Cột, Tường sinh sống MB; nét thấy kăn năn bản vẽ xây dựng bao gồm nghỉ ngơi MĐ; nét giảm Dầm, Tường nghỉ ngơi MC; nét cắt biểu lộ sống cụ thể + Global width khớp ứng mang lại từng tỉ lệ thành phần (sẽ nói rõ cho từng học tập viên). Các layer sử dụng đường nét này là: tuong, cot, ket cau,...2: Dày 0.15/0.18 - Nét thấy lệch code, tường lửng, bậc thang; đường nét thấy khối hận phong cách xây dựng phụ 1; đường nét thấy cạnh tường, cạnh cột. Các layer áp dụng đường nét này là: cầm, khung ten, tran,...3: Dày 0.09 - Nét mhình ảnh biểu hiện nét thấy xa sinh hoạt MB, MĐ, MC. Các layer sử dụng nét này là: cầu thang, cua, ki hieu, ghi chu,...4: Dày 0.05 - Các layer dùng nét này là: dyên, truc, hatch5: Screening=60/70 - Các layer sử dụng nét này là: cay xanh, vat dung, thiet bi wc (screening dùng để làm chỉnh độ mờ đường nét. Các đường nét thông thường có screening mặc định = 100)II. Quy đinc về Layer và đường nét vẽ trong bản vẽ autocad Điện

Bạn đang xem: Độ dày nét vẽ trong autocad

*

1- Tên Layer: Các chúng ta có thể viết tên tùy ý (yêu cầu theo form)2- Màu Layer: Các bạn cũng có thể viết tên tùy ý (đề xuất theo form)3- Kiểu nét:Tạo linetype cho từng dây.4- Độ dày nét (áp dụng cho khổ A3)Có 4 các loại đường nét cơ phiên bản trong bạn dạng vẽ Điện0: Dày 6.0 - Nét viền khung bản vẽ1: Dày 0.25 - Nét dây những loại2: Dày 0.18 - Nét thứ điện3: Dày 0.09 - Nét dây đèn cùng nét prúc (text, ghi chụ,...)4: Dày 0.00 (hoặc screening=70) - Nét nền của con kiến trúc(screening dùng để chỉnh độ mờ nét. Các đường nét thường thì gồm screening mang định = 100)

Xem thêm: “You Need Permission To Perform This Action” On Windows 10

*

1- Tên Layer: Các chúng ta cũng có thể đánh tên tùy ý (buộc phải theo form)2- Màu Layer: Các chúng ta cũng có thể đặt tên tùy ý (yêu cầu theo form)3- Kiểu nét:Tạo linetype cho từng con đường ống.4- Độ dày đường nét (áp dụng cho khổ A3)Có 4 các loại đường nét cơ phiên bản vào bạn dạng vẽ Nước0: Dày 6.0 - Nét viền form bản vẽ1: Dày 0.35 - Nétmặt đường ống các loại2: Dày 0.18 - Nét thứ nước cùng ống thoát hơi3: Dày 0.09 - Nét vật dụng wc và nét prúc (text, ghi chụ,...)4: Dày 0.00 (hoặc screening=70) - Nét nền của con kiến trúc(screening dùng để làm chỉnh độ mờ nét. Các đường nét thông thường có screening mặc định = 100)