ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN TRONG TAM GIÁC VUÔNG


Định nghĩa đường trung tuyến

- Đường trung đường của một quãng thẳng là một trong những mặt đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp kia.

Bạn đang xem: Đường trung tuyến trong tam giác vuông

Định nghĩa đường trung tuyến của tam giác

- Đường trung tuyến của một tam giác là đoạn thẳng nối từ bỏ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện vào hình học phẳng. Mỗi tam giác bao gồm 3 mặt đường trung tuyến đường.

Đường trung con đường của tam giác


Theo nhỏng mẫu vẽ trên thì các đoạn thẳng AI, CN, BM đang là 3 trung tuyến đường của tam giác ABC.

Tính hóa học của con đường trung con đường vào tam giác

- Ba đường trung con đường của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó biện pháp đỉnh một khoảng chừng bởi 2/3 độ lâu năm con đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Giao điểm của cha mặt đường trung con đường Gọi là giữa trung tâm.

Ví dụ:Gọi G là trung tâm của tam giác ABC, ABC gồm những trung tuyến AI, BM, công nhân thì ta sẽ sở hữu biểu thức:
*

Định nghĩa đường trung con đường vào tam giác vuông

- Tam giác vuông là 1 ngôi trường thích hợp quan trọng đặc biệt của tam giác, trong đó, tam giác sẽ sở hữu được một góc tất cả độ béo là 90 độ, với nhì cạnh khiến cho góc này vuông góc với nhau.- Do kia, mặt đường trung con đường của tam giác vuông sẽ sở hữu không thiếu thốn phần đa đặc điểm của một con đường trung con đường tam giác.Định lý 1: Trong một tam giác vuông, mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.Định lý 2: Một tam giác bao gồm trung con đường ứng với một cạnh bằng nửa cạnh kia thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Xem thêm: Cách Bắn Chiến Dịch Huyền Thoại Đỉnh Nhất 2021, Hack Chiến Dich Huyền Thoại Mới Nhất 2021

Ví dụ:
Tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, độ dài mặt đường trung tuyến AM đã bằng MB, MC với bằng 50% BCtrái lại giả dụ AM = 1/2 BC thì tam giác ABC đã vuông sinh sống A.Các bài xích tập từ bỏ luyện:Bài 1: Cho tam giác ABC cân ở A có AB = AC = 17cm, BC= 16cm. Kẻ trung tuyến AM.a) Chứng minh: AM ⊥ BC;b) Tính độ dài AM.Hướng dẫn giảia. Ta bao gồm AM là đường trung con đường tam giác ABC bắt buộc MB = MCMặt không giống tam giác ABC là tam giác cân tại ASuy ra AM vừa là đường trung đường vừa là đường caoVậy AM vuông góc cùng với BCb. Ta cóBC = 16centimet cần BM = MC = 8cmAB = AC = 17cmXét tam giác AMC vuông trên MÁp dụng định lý Pitago ta có:AC2 = AM2 + MC2 ⇒ 172 = AM2 + 82 ⇒ AM2 = 172 - 82 = 225 ⇒ AM = 15cmBài 2: Cho G là trọng trọng tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng GA = GB = GC.Hướng dẫn giảiĐiện thoại tư vấn AD, CE, BF là các con đường trung tuyến tam giác ABC hay D, E, F theo lần lượt là trung điểm cạnh BC, AB, ACTa gồm AD là mặt đường trung đường tam giác ABC buộc phải
*
(1)
CE là mặt đường trung tuyến đường tam giác ABC đề xuất
*
(2)BF là mặt đường trung con đường tam giác ABC đề xuất
*
(3)Ta tất cả tam giác BAC hầu như phải thuận tiện suy ra AD = BF = CE (4)Từ 1, 2, 3, 4 suy ra AG = BG = CGBài 3: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB đem điểm D làm sao cho AD = AB. Trên cạnh AC đem điểm E làm sao để cho AE = 1/3AC. Tia BE giảm CD ngơi nghỉ M. Chứng minh :a) M là trung điểm của CDb) AM =
*
BC.Hướng dẫn giảia. Xét tam giác BDC gồm AB = AD suy ra AC là con đường trung con đường tam giác BCDMặt khác
*
Suy ra E là trọng tâm tam giác BCDM là giao của BE với CDVậy BM là trung con đường tam giác BCDVậy M là trung điểm của CDb. A là trung điểm của BDM là trung điểm của DCSuy ra AM là mặt đường trung bình của tam giác BDCSuy ra AM = một nửa BCBài 4: Cho tam giác ABC, trung con đường BM. Trên tia BM rước nhị điểm G và K làm sao cho BG = BM với G là trung điểm của BK. call N là trung điểm của KC , GN giảm CM ngơi nghỉ O. Chứng minh:a) O là trọng tâm của tam giác GKC ;b) GO =
*
BCHọc sinch trường đoản cú giảiBài 5: Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A, có AB = 18centimet, AC = 24centimet. Tính tổng các khoảng cách từ bỏ trung tâm G của tam giác mang lại các đỉnh của tam giác.Hướng dẫn giải
gọi AD, CE, BF theo lần lượt là các con đường trung đường nối từ bỏ đỉnh A, C, B của tam giác ABCDễ dàng suy ra AE = EB = 9cm, AF = FC = 12cmTa bao gồm tam giác ABC vuông trên A, áp dụng định lý Pitago ta có:BC2 = AB2 + AC2 ⇒ BC2 = 182 + 242 = 900 ⇒ BC = 30cmTa gồm ABC vuông nhưng D là trung điểm cạnh huyền đề xuất AD = BD = DC = 15cmSuy ra: AG = 2/3 AD = 10cmXét tam giác AEC vuông trên A, áp dụng định lý Pitago ta có:EC2 = AE2 + AC2 ⇒ EC2 = 92 + 242 = 657 ⇒ EC = 3√73 centimet ⇒ CG = 2/3 EC = 2√73 cmTương tự ta xét tam giác AFB vuông tại A, vận dụng định lý Pitago ta có:BF2 = AB2 + AF2 ⇒BF2 = 182 + 122 = 468 ⇒ BF = 6√13 cm ⇒ BG = 2/3 BF = 4√13 cmTổng các khoảng cách tự giữa trung tâm G của tam giác mang đến những đỉnh của tam giác là:AG + BG + CG = 10 + 4√13 + 2√73 (cm)Bài 6: Cho tam giác ABC, trung tuyến đường AM. Biết AM =
*
BC. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông sinh hoạt A.Học sinc từ giảiBài 7: Cho tam giác ABC. Các đường trung đường BD với CE. Chứng minch
*
Hướng dẫn giảiHọc sinch trường đoản cú vẽ hình.Xét tam giác BGC có:BG + CG > BC⇒
*
Bài 8: Cho tam giác ABC cân tại A, hai đường trung đường BD và CE giảm nhau trên G. Kéo nhiều năm AG giảm BC tại H.a. So sánh tam giác AHB và tam giác AHC.b. Call I và K theo lần lượt là trung điểm của GA cùng GC. Chứng minc rằng AK, BD, CI đồng quy.Hướng dẫn giảia. Ta tất cả BD là đường trung tuyến đường của tam giác ABCCE là đường trung tuyến đường của tam giác ABCVậy G là giữa trung tâm tam giác ABCMà AH đi qua G phải AH là con đường trung con đường của tam giác ABC
*
HB = HCXét nhì tam giác AHB và tam giác AHC có:AB = AC (tam giác ABC cân nặng trên A)AH chungHB = HC⇒ ΔAHB = ΔAHC (c - c - c)b. Ta có IA = IG phải CI là đường trung đường của tam giác AGC (1)Ta lại có KG = KC nên AK là con đường trung tuyến của tam giác AGC (2)DG là đường trung tuyến của tam giác AGC (3)Từ (1), (2), (3) suy ra 3 đường trung tuyến CI, AK, DG đồng quy trên IBài 9: Cho tam giác ABC bao gồm AB = AC, điện thoại tư vấn K là giao điểm của hai tuyến phố trung con đường BM với công nhân. Chứng minh rằng:a. Tam giác BNC cùng tam giác CMB bởi nhau