File .Bat Là Gì

Batch là một ngôn ngữ lập trình, nó được sử dụng để tạo ra các tập tin kịch bản có thể thực thi trên hệ điều hành Windows, thông thường các tập tin này có đuôi *.bat hoặc *.cmd. Khi được thực thi chúng mở ra một cửa sổ "Command Prompt", thông thường cửa sổ này có nền đen, chữ trắng đặc trưng.

Bạn đang xem: File .bat là gì

Bạn đang xem: File bat là gì

Các tập tin batch (*.bat, *.cmd) được gọi là các tập tin kịch bản (script file), chúng có thể chứa các lệnh can thiệp vào hệ điều hành.
*

Chú ý một ngôn ngữ tương đương với batch nhưng sử dụng cho hệ điều hành Linux đó là Shell, với các tập tin kịch bản có đuôi *.sh.rem để bắt đầu một dòng chú thích (Comment), Dòng chú thích được sử dụng để ghi chú lại mục đích của các dòng lệnh trong chương trình, và chúng được bỏ qua khi chương trình thực thi.
*

Để bắt đầu ngôn ngữ Batch, chúng ta tạo một tập tin có tên hello.bat, và viết các lệnh in ra màn hình dòng chữ "Three", "Two", "One", "Hello World!".

Xem thêm: 1 Tế Bào Sinh Tinh Tạo Mấy Tinh Trùng, Cơ Chế Giảm Phân Và Thụ Tinh


*

*

Bạn cũng có thể thực thi tập tin Batch từ CMD. Mở chương trình CMD CD tới thư mục chứa tập tin cần thực thi.
*

LệnhMô tả
echoIn ra màn hình một dòng chữ
pauseTạm ngừng chương trình, và chờ đợi người dùng nhấn Enter để tiếp tục.
echo off sử dụng để tắt chế độ hiển thị command prompt (lời nhắc). Chế độ này được bật (on) bởi mặc định. Chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.
Mua page facebook uy tínsoi cầu mn thabetsoi cầu kubetSWAG - Trang livestream 18+ và chat với gái đẹp