File excel tính thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế TNcông nhân là một trong quá trình tương đối phức hợp của kế toán thù chi phí lương.

Bạn đang xem: File excel tính thuế thu nhập cá nhân

Trong nội dung bài viết này, cheohanoi.vn đang chia sẻ với chúng ta chủng loại tệp tin Excel tính thuế Thu nhập cá nhân rất đúng đắn. 

1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân cá thể so với các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công được xác định theo công thức sau:

(1) Thuế TNcông nhân đề nghị nộp=Thu nhập tính thuếxThuế suất

Thu nhập tính thuế được tính:

(2) Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu đựng thuế

Các khoản sút trừ

Thu nhập Chịu thuế được xem nhỏng sau:

(3) Thu nhập chịu đựng thuế=Tổng thu nhậpCác khoản được miễn

2. Thuế suất thuế TNCN

a. Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần các khoản thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/mon (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 mang đến 120

Trên 5 mang lại 10

10

3

Trên 1đôi mươi mang đến 216

Trên 10 cho 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 mang đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 mang lại 52

25

6

Trên 624 mang lại 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Thuế các khoản thu nhập cá thể so với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng cộng thuế tính theo từng bậc các khoản thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập cá nhân bằng các khoản thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc các khoản thu nhập đó.

b. Pmùi hương pháp tính thuế rút gọn

Để dễ dàng mang đến câu hỏi tính toán thù, yêu cầu áp dụng phương thức tính rút ít gọn gàng theo prúc lục số 01/PL-TNCN ban hành dĩ nhiên Thông bốn 111/2013/TT-BTC nhỏng sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế yêu cầu nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đ (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (các khoản thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ mang lại 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT bên trên 5 trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ mang lại 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ mang lại 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang lại 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT bên trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT bên trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85

3. Cách áp dụng file Excel để tính Thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ: Ông Long tất cả các khoản thu nhập hồi tháng 03/20trăng tròn là 30.000.000 đồng.

Xem thêm: 11 Món Đồ Phong Thủy Cho Xe Ô Tô Mang Nhiều Tài Lộc Cho Gia Chủ

Ông Long buộc phải nộp những khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm làng hội, 1.5% bảo đảm y tế, 1% bảo đảm thất nghiệp. Ông Long nuôi 1 nhỏ bên dưới 18 tuổi. Trong mon ông Long ko đóng góp tự thiện tại, nhân đạo, khuyến học tập. Thuế thu nhập cá nhân cá nhân tạm bợ nộp trong tháng 04/2020 nhỏng sau:

Bước 1: Xác định các khoản thu nhập chịu đựng thuế

Thu nhập Chịu đựng thuế của ông Long là 30.000.000 đồng.

Bước 2: Tính những khoản giảm trừ

*

Các các bạn tiến hành tính những khoản bớt trừ nghỉ ngơi Sheet1. Ông Long được sút trừ những khoản sau:

Giảm trừ gia chình ảnh đến bản thân: 9.000.000Giảm trừ gia chình họa đến 01 fan phụ thuộc vào (1 con): 3.600.000 đồngBảo hiểm buôn bản hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 30.000.000 đồng × (8% + 1,5% + 1%) = 3.150.000 đồng

Tổng cùng những khoản được bớt trừ là: 9.000.000 + 3.600.000 + 3.150.000 = 15.750.000 đồng

Cách 3. Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông Long là: 30.000.000 – 15.750.000 = 14.250.000 đồng

Bước 4. Tính số thuế đề xuất nộp

*

Tính số thuế cần nộp tính theo cách thức rút gọn gàng làm việc Sheet2:

Thu nhập tính thuế hồi tháng 14.250.000 đồng là thu nhập tính thuế ở trong bậc 3. Số thuế thu nhập cá thể đề xuất nộp nhỏng sau: