GHÉP ẢNH BÀN THỜ TROLL

Ghép khía cạnh troll bạn bè không cần biết Photoshop. Giới thiệu hiệu ứng Intro Happy New Year 2019 bằng After Effects.