Giai Cấp Nào Lãnh Đạo Cuộc Cách Mạng Thời Kỳ Cận Đại?

d.

Bạn đang xem: Giai cấp nào lãnh đạo cuộc cách mạng thời kỳ cận đại?

Còn pha trộn giữa các yếu tố duy vật và duy tâm, có tính chất phiếm thần luận(d)

Câu 29: Quan điểm triết học cho rằng thượng đế và tự nhiên chỉ là một gọi là quan lại điểm có tính chất gì?

a. Có tính duy vật biện chứng

b. Có tính duy tâm, siêu hình

c. Có tính chất phiếm thần luận(c)

Câu 30: Quan điểm triết học tự nhiên có tính chất phiếm thần luận là đặc trưng của triết học thời kỳ nào?

a. Thời kỳ cổ đại c. Thời kỳ trung cổ

b. Thời kỳ Phục Hưng(b) d. Thời kỳ cận đại

Câu 31: Những cuộc cách mạng nổ ra ở Hà Lan, Anh, Pháp... thời kỳ cận đại gọi là những cuộc cách mạng nào?

a.Cách mạng vô sản

b.Cách mạng giải phóng dân tộc

c.Khởi nghĩa của nông dân

d.Cách mạng tư sản.(d)

Câu 32: Những cuộc cách mạng thời kỳ cận đại ở Tây Âu vị mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan lại hệ sản xuất nào?

a. Quan hệ sản xuất phong kiến (a)

b. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

c. Quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ

d. Quan hệ sản xuất cộng sản nguyên thuỷ

Câu 33: Các cuộc cách mạng ở Tây Âu thời kỳ cận đại nổ ra bởi vì mâu thuẫn nào?

a.

Xem thêm: 30/4 Là Ngày Gì? Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975 Là Gì?

Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với QHSX phong kiến đã trở nên lỗi thời (a)

b. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến

c. Mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô

d. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

Câu 34: Giai cấp nào lãnh đạo cuộc cách mạng thời kỳ cận đại ?

a. Giai cấp vô sản

b. Giai cấp nông dân

c. Giai cấp tư sản(c)

d. Giai cấp địa chủ phong kiến

Câu 35: Cuộc cách mạng nào ở Tây Âu thời kỳ cận đại được C. Mác gọi là cuộc cách mạng có quy mô toàn Châu Âu và có ý nghĩa lớn đối với sự ra đời trật tự xã hội mới.

a. Cuộc cách mạng ở Hà Lan và Ý

b. Cuộc cách mạng ở Ý và ở Áo

c. Cuộc cách mạng ở Anh giữa thế kỷ XVII và cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII.(c)

Câu 26: Cuộc cách mạng ở Anh giữa thế kỷ XVII và cuộc cách mạng ở Pháp cuối TK XVIII đánh dấu sự cố thế của trật tự xã hội nào cho xã hội nào?

a. Trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ cố gắng cho trật tự xã hội cộng sản nguyên thuỷ

b. Trật tự xã hội phong kiến nạm đến trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ