Giải pháp excel trong kế toán

Kỹ năng sử dụng hàm excel trong kế toán tài chính. Kỹ năng sử dụng Excel là yêu cầu hàng đầu đối với công việc kế toán và quản lý. Dù cho bạn làm việc tại công ty đa quốc gia với các phần mềm kế toán hiện đại hay chỉ quản lý sổ sách cho một cơ sở kinh doanh nhỏ, hiểu biết và sử dụng thuần thục Excel giúp ích rất nhiều cho công việc quản trị, báo cáo và ra quyết định.

Bạn đang xem: Giải pháp excel trong kế toán

Với sự thông dụng của Windows và MS Office trong các doanh nghiệp, tưởng như kế toán viên cũng như nhân viên văn phòng sẽ rất thông thạo Excel. Thực tế là ngược lại. Hiểu biết về Excel tại phần lớn cộng đồng kế toán viên và nhân viên văn phòng dừng lại ở các phép toán và xử lý bảng tính đơn giản, chưa đáp ứng cho công việc. Các giải pháp tính lương, tính thuế, khấu hao, báo cáo tài chính, thẩm định dự án đầu tư.

Xem thêm: Các Đuôi Danh Từ Trong Tiếng Anh Từ, Tổng Quan Về Danh Từ Trong Tiếng Anh

Ứng dụng các hàm Excel trong kế toán tài chính Phần 1: Giới thiệu các công cụ, hàm excel thông dụng trong công tác tài chính kế toán

• Lọc dữ liệu: filter (cơ bản và nâng cao), sortdata • Tạo và sử dụng Pivot table • Hàm làm tròn: Round • Tính tổng trung bình, max, min số lần có điều kiện • Nối chuỗi: & + Tạo group trong bảng tính.

*
• Hàm Sub-total • Hợp nhất 2 cột dữ liệu trong excel • Hàm đếm: COUNT • Các hàm ngày, tháng, thời gian: month, year, timevalue, today, workday, year • Một số hàm khác: value, lower, fixed…. Phần 2: Một số hàm nâng cao sử dụng trong quá trình lập dự toán, tính giá thành,phân tích báo cáo tài chính áp dụng vào công việc hàng ngày :

• Hàm V-look up • Hàm H-look up • Hàm SUMIF • Hàm SUMPRODUCT • Lồng hàm V-look up vào trong hàm if • Đặt HYPERLINK • Các hàm: and, or, true, if… Phần 3: Các ứng dụng khác khi sử dụng excel của người làm công tác tài chính, kế toán :

• Hàm tính thuế TNCN • Bảng chấm công, tính lương – phần này chỉ giới thiệu đơn giản • Theo dõi các khoản vay • Tính tỷ lệ thưởng theo doanh thu • Tạo file theo dõi tạm ứng hoàn ứng • Quản lý kho, thẻ kho • Tính khấu hao TSCĐ • Phân tích báo cáo tài chính – dạng đơn giản.

*
*
*
Phần 4: Thực hành lập một dự án đầu tư:

• Hàm tính IRR • Hàm tính NPV • Các hàm và công cụ khác trong lập và thẩm định dự án đầu tư