GIÁO TRÌNH EXCEL 2010 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Sử dụng hàm SUM để tính tổng các số trong một phạm vi Bạn có thể dùng công thức đơn giản để tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm các ô), nhưng hàm SUM dễ dùng hơn khi bạn làm việc với nhiều con số hơn. Ví dụ =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập bàn phím hơn so với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Giáo trình excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao

*

Toán tử xác định loại phép tính mà bạn muốn thực hiện đối vớicác yếu tố trong công thức. Excel tuân theo các quy tắc toán học chung về tínhtoán, đó là Dấu ngoặc đơn, Số mũ, Phép nhân và Phép chia, Phép cộng và Phéptrừ hoặc từ viết tắt PEMDAS (Please Excuse My Dear Aunt Sally - Hãy Thứ lỗi choDì Sally Yêu quý của Tôi, viết tắt giống Parentheses, Exponents,Multiplication, Division, Addition, Subtraction - Ngoặc, Mũ, Nhân, Chia, Cộng,Trừ). Việc sử dụng dấu ngoặc đơn sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự tính toán.
Toán tử số họcĐể thực hiện cáctoán tử toán học căn bản, như cộng, trừ, nhân hoặc chia, kết hợp số và tính racác kết quả bằng số, hãy sử dụng các toán tử số học sau.
*

Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khihai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết quả là một giátrị lô-gic —TRUE hoặc FALSE.

Xem thêm: Người Thành Niên Là Bao Nhiêu Tuổi, Người Bao Nhiêu Tuổi Là Người Chưa Thành Niên


*

Sử dụng dấu và (&) để móc nối (kết nối) một hoặc nhiềuchuỗi văn bản để tạo một đoạn văn bản duy nhất.
*

Xin chào các bạn!Chúng ta lại tiếp tục bài học về học excel
cơ bản. Hôm nay blog học excel toàn tập tiếp tục sẽ hướng dẫn các bạn định dạng một workbook.
Ở type bạn lựa chọn định dạng ngày theo ngày Việt Nam hay dùng là DD/MM/YYYY hay bất cứ định đạng nào phù hợp với mục đích của bạn
Như các bạn nhìn hình đầu tiên ở cột thành tiền, mình chưa định dang các bạn sẽ rất khó nhìn không thể biết được tiền triệu hay tiền trăm.
Tích vào use 1000 separator để hiển thị dấu phân cách hàng ngàn tại ô Decimal place các bạn điền vị trí số thập phân mà mình muốn hiển thị. Dấu chấm sẽ phân biệt hàng nghìn, còn dấu phẩy sẽ phân biệt số thập phân, như cột đơn giá
và cột số lượng trong hình đầu tiên.