HẠCH TOÁN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Tài khoản 351 - quỹ dự trữ trợ cấp cho mất bài toán làm:dùng để làm đề đạt tình hình trích lập cùng sử dụng quỹ dự trữ trợ cung cấp mất việc làm cho của công ty.

Bạn đang xem: Hạch toán trợ cấp thôi việc

Chú ý:Theo Thông tư 200 nạm thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 142. Nhưng nếu Doanh Nghiệp người tiêu dùng sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 142 bình thường.
*
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNGMỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Quỹ dự trữ trợ cấp mất câu hỏi làm cho của người tiêu dùng dùng để bỏ ra trợ cung cấp thôi câu hỏi, mất việc làm, đào tạo và huấn luyện lại nghề cho tất cả những người lao cồn trên công ty theo luật pháp hiện tại hành.2. Quỹ dự phòng trợ cấp cho mất câu hỏi có tác dụng được trích lập với hạch tân oán vào ngân sách quản lý công ty lớn vào kỳ của chúng ta. Trường vừa lòng quỹ dự phòng trợ cập mất Việc làm thường niên không đưa ra hết được chuyển số dư lịch sự năm sau. Trường đúng theo quỹ dự trữ trợ cung cấp bài toán có tác dụng không đủ để bỏ ra trợ cung cấp cho những người lao rượu cồn thôi việc, mất Việc torng năm tài thiết yếu thì cục bộ phần chênh lệch thiếu thốn được hạch tân oán vào chi phí thống trị công ty vào kỳ.3. Thời điểm trích lập quỹ dự trữ trợ cung cấp mất Việc làm là thời khắc khoá sổ kế tân oán để lập báo cáo tài thiết yếu năm. Trường hòa hợp doanh nghiệp phải tạo báo cáo tài vị trí trung tâm niên độ (quí) thì có thể kiểm soát và điều chỉnh quỹ dự phòng trợ cấp cho mất việc tuân theo quí Lúc lập báo cáo tài chủ yếu.

Xem thêm: " Điện Thoại Nokia Giá Rẻ Dưới 200K, Điện Thoại Phổ Thông, Nghe Gọi Bàn Phím


Bên Nợ:Chi trả cho tất cả những người lao động thôi bài toán, mất bài toán làm tự quỹ dự phòng trợ cấp cho mất bài toán làm cho.Bên Có:Trích lập quỹ dự trữ trợ cấp mất bài toán làm cho.Số dư mặt Có:Quỹ dự trữ trợ cung cấp mất câu hỏi làm không thực hiện.
1. Trích lập quỹ dự phòng trợ cung cấp mất vấn đề làm theo chế độ tài chính hiện tại hành, ghi:Nợ TK 642 - Ngân sách cai quản doanh nghiệp Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp cho mất Việc làm.2. Chi trả trợ cấp cho thôi việc, mất bài toán có tác dụng, đưa ra đào tạo và huấn luyện lại nghề cho tất cả những người lao động theo chế độ, ghi:Nợ TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cung cấp mất câu hỏi có tác dụng Có các TK 111, 112,. . .3. Trường vừa lòng quỹ dự trữ trợ cấp cho mất vấn đề làm cho cảm thấy không được nhằm đưa ra trợ cung cấp cho những người lao rượu cồn thôi việc, mất vấn đề có tác dụng trong thời điểm tài chủ yếu thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào ngân sách thống trị doanh nghiệp lớn vào kỳ, ghi:Nợ TK 642 - Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty Có các TK 111, 112,. . .4. Cuối niên độ kế toán sau, doanh nghiệp lớn tính, xác định số dự trữ trợ cấp cho mất vấn đề có tác dụng cần phải lập. Trường thích hợp số dự phòng trợ cấp cho mất bài toán làm phải lập trong năm này lớn hơn số dự phòng trợ cung cấp mất Việc làm chưa sử dụng hết đã ghi trên sổ kế toán thù thì số chênh lệch thiếu, ghi:Nợ TK 642 - Chi phí thống trị doanh nghiệp lớn Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất vấn đề làm cho.