Hàm đổi chữ hoa thành chữ thường

Trong bài viết này, cheohanoi.vn đang hướng dẫn các bạn các cách khác nhau về hàm đổi chữ hoa thành viết thường cùng ngược lại, viết hoa chữ cái trước tiên bằng hàm Excel hoặc VBA Macros với Microsoft Word

HÀM chũm ĐỔI CÁCH VIẾT HOA THÀNH VIẾT THƯỜNG VÀ NGƯỢC LẠI trong EXCEL:

Microsoft Excel có ba hàm quan trọng để biến hóa cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPER, LOWER VÀ PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn thay đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa. Hàm LOWER chất nhận được bạn biến hóa tất cả chữ in hoa thành chữ in thường. Hàm PROPER khiến cho bạn viết hoa chữ cái thứ nhất của từng từ và những chữ cái khác trong từ được in thường.

Bạn đang xem: Hàm đổi chữ hoa thành chữ thường

Tất cả ba tùy chọn đều chuyển động trên và một nguyên lý, vậy cần tôi chỉ trình diễn cách sử dụng 1 trong ba phương pháp trên. Hãy lấu hàm UPPER là một trong ví dụ.

Xem thêm: Kết Nối Với Mạng Di Động Trên Điện Thoại Pixel, Cài Đặt Android

Nhập bí quyết Excel

Chèn một cột phụ kế bên cột chứa nội dung bạn có nhu cầu chuyển đổi.Chú ý. Bước này có thể thực hiện tại hoặc không. Giả dụ bảng của công ty không đủ lớn, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ cột trống giáp nào.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHUYỂN ĐỔI VIẾT HOA/VIẾT THƯỜNG BẰNG VBA MACRO

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng Macro VBA để thay đổi trong Excel 2010/2013. Tôi sẽ không hướng dẫn lại biện pháp chèn và chạy mã VBA trong Excel vày nó đã có được mô tả cụ thể trong những nội dung bài viết trước. Tôi chỉ trình bày Macro mà chúng ta có thể sao chép với dán vào mã Module.

Nếu bạn có nhu cầu chuyển thay đổi văn bản sang chữ hoa, bạn có thể sử dụng VBA Macro sau đây:

Sub Uppercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = UCase(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub

Để gửi sang chữ thường, chèn dòng mã sau:

Sub Lowercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = LCase(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub

Nếu muốn đổi khác giá trị nội dung được viết hoa chữ cái đầu tiên, chèn chiếc mã sau:

Sub Propercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = _Application _.WorksheetFunction _.Proper(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub