Hàm excel dùng trong kế toán

Excel là vẻ ngoài thao tác làm việc gần như là sẽ phải gồm cùng với kế tân oán với kiểm tân oán. Đây cũng là hình thức đắc lực giúp kế toán cùng kiểm toán thù viên hoàn thành các bước một biện pháp lập cập tốt nhất. Học Viện cheohanoi.vn giới thiệu 6 hàm hay được dùng duy nhất trong nghiệp vụ kế toán thù kiểm tân oán.

Bạn đang xem: Hàm excel dùng trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã đến và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thmong. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều khiếu nại,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng các ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng nhưng gồm ô tương ứng cùng một hàng trực thuộc vùng điều kiện thỏa ĐK đặt ra. Điều kiện bắt buộc được biểu đạt dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện trong “vệt ngoặc kép”) cùng bắt đầu vì những toán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng ĐK trùng với vùng tính tổng, họ chỉ không cần thiết phải nhập vùng tính tổng vào bí quyết. lúc kia, cú pháp của hàm SUMIF đã trở thành như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh số quý khách hàng lệch giá bên trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, ĐK 1, vùng điều kiện n, ĐK n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc những điều kiện

Lưu ý: Sumifs có rất nhiều ưu điểm rộng Sumif: trả về vùng tài liệu sum Lúc làm tầm nã rà, (Ctrl+<), làm việc trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò search,Bảng dò tìm kiếm,Số đồ vật từ bỏ cột dò kiếm tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm tìm cực hiếm trường đoản cú bảng dò tra cứu theo chiều dọc củ.

Kiểu dò tìm = 0 hoặc FALSE: dò kiếm tìm chính xác, giả dụ không tìm thấy sẽ trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tra cứu = 1 hoặc TRUE: dò search gần đúng, khi đó hàm vẫn mang quý giá lớn nhất sát bởi quý giá dò tìm tuy nhiên bé dại rộng quý giá dò tìm. Dữ liệu sinh sống cột dò search yêu cầu được bố trí theo đồ vật từ bỏ tăng nhiều.trái lại cùng với hàm VLOOKUPhường là hàm HLOOKUPhường (Horizontal lookup), có nghĩa là dò tra cứu theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí ban đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để lấy ra n cam kết từ bỏ của chuỗi (Text) tự ngay lập tức địa chỉ ban đầu được chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn uống bạn dạng bao gồm đựng những ký trường đoản cú nên lôi ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để lấy n ký kết từ bỏ từ vào chuỗi vẫn choSố ký kết tự: Là số ký trường đoản cú ước ao kéo ra tự ngay địa điểm bước đầu của Chuỗi đang cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc khô nóng kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() đã lấy ra 9 ký từ bỏ từ địa điểm ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô giòn kiem toan”.

Xem thêm: Mừng Lễ Phục Sinh 2018 Vào Ngày Nào Và Ăn Mừng Ra Sao? Lễ Phục Sinh 2018 Vào Ngày Nào

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều nhiều năm (số ký tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn phiên bản tất cả đựng những cam kết từ đề nghị đếm tổng chiều lâu năm bao nhiêu cam kết tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() đang đếm tổng cộng ký từ bỏ của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để lấy ra cam kết từ phía trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký kết tự bắt đầu, tổng cộng cam kết trường đoản cú mong muốn lấy)Chức năng: mang các ký từ ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký tự)

– Chức năng: Loại quăng quật những khoảng chừng White thừa vào chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) sẽ mang đến kết quả là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (ĐK, giá trị 1, cực hiếm 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(quý giá, cực hiếm nếu lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức giá trị không tạo ra một lỗi, IFERROR() trả về tác dụng của biểu thức; còn còn nếu không, nó đã trả về giá trị giả dụ lỗi (là chuỗi trống rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết hòa hợp IFERROR cùng VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(quý hiếm search, vùng search 1, số cột search 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng kiếm tìm 2, số cột search 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm những ô cất dữ liệu loại số vào dãy

Với những tmê mệt số: Value1, Value2… là mảng giỏi dãy tài liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này còn có tính năng đếm các ô chứa tài liệu giao diện số theo một điều kiện đến trước.

Các tđê mê số: – Range: Dãy dữ liệu nhưng mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm tổng cộng ô thỏa ĐK yêu cầu


*