Hàm ngày tháng năm hiện tại

Khi làm việc với các đối tượng người sử dụng thời hạn như Ngày, Tháng, Năm trong Excel thì chúng ta rất cần được bao gồm hàm giải pháp xử lý riêng rẽ. Trong nội dung bài viết này chúng ta bên nhau tìm hiểu về hàm MONTH. Một trong những hàm tiêu biểu khi làm việc với giá trị Tháng. Hay có thể nói rằng, bọn họ sẽ dùng hàm MONTH để tìm số tháng trong 1 cực hiếm thời gian.

You watching: Hàm ngày tháng năm hiện tại


Cấu trúc hàm MONTH

Cấu trúc của hàm khá đối kháng giản:

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là 1 giá trị thời hạn.

Ví dụ:

Muốn biết tháng bây giờ là tháng mấy, bọn họ sử dụng hàm:

=MONTH(TODAY())

Hàm TODAY() vẫn trả về ngày-tháng-năm hiện tại tạiHàm MONTH(TODAY()) vẫn lấy ra quý hiếm số tháng vào kết quả của hàm TODAY()

Ứng dụng hàm MONTH trong lập báo cáo theo tháng

Để hiểu rõ rộng tính năng của hàm MONTH, bọn họ hãy đọc ví dụ dưới đây:


*

*

Trong bảng A1:C10, chúng ta tất cả tài liệu chỉ có những cột Ngày, Sản phẩm với Số chi phí. Trong khi kia yêu cầu tính số chi phí bán được vào thời điểm tháng 6. Vậy làm cho cố gắng nào nhằm xác định sản phẩm nào bán được trong thời điểm tháng 6?

Cách 1: Dùng cột phụ xác định số mon bởi hàm MONTH với phối hợp hàm SUMIF

*

Tại cột D, họ sẽ sử dụng hàm MONTH để xét số tháng vào dữ liệu Ngày sinh hoạt cột A, bắt đầu từ ô A2

D2=MONTH(A2)

Dựa vào kết quả sống cột D, chúng ta sử dụng hàm SUMIF nhằm tính nlỗi sau:

=SUMIF(D2:D10,G2,C2:C10)

*

Trong đó:

D2:D10 là vùng cất quý giá các tháng, đó là nơi để xét quý giá nào thỏa mãn điều kiệnG2 là cực hiếm tháng được chọn làm điều kiện nhằm tínhC2:C10 là vùng cất kết quả bắt buộc tính (số tiền)

Hàm SUMIF đã tạo ra công dụng là 168.

Lúc thực hiện hàm SUMIF, bọn họ cấp thiết tính trực tiếp bằng phương pháp so sánh giá bán trị ở ô G2 với vùng A2:A10 cũng chính vì bản chất tài liệu là khác biệt. Muốn đối chiếu quý giá số tháng, họ yêu cầu Gọi ra được giá trị Tháng trong chuỗi Ngày/tháng/năm.

See more: So Sánh Chi Tiết Máy Tính Bảng Mobell Tab 7C Với Mobell Tab 7S

Cách 2: Sử dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp hàm MONTH

Có một cách có tác dụng khác không đề nghị sử dụng cột prúc (cột D), đó là sử dụng hàm SUMPRODUCT. Cách làm nhỏng sau:

=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A10)=G2)*C2:C10)

*

Trong đó:

Hàm MONTH(A2:A10) tạo nên 1 mảng là giá trị số mon của mỗi ô vào vùng A2:A10, điều đó giống như với bài toán chế tạo ra cột prúc xét thángVới những cực hiếm số mon thỏa mãn ĐK bằng ô G2, vẫn lấy tương ứng theo giá chỉ trị làm việc cột C theo chiếc.

Lưu ý: Chỉ làm được cách này khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

See more: Lời Bài Hát Vết Chân Tròn Trên Cát, Vết Chân Tròn Trên Cát

bởi vậy khi điều kiện phải tính không tồn tại sẵn, bạn có thể sử dụng những hàm nlỗi hàm MONTH nhằm điện thoại tư vấn ra những giá chỉ trị kia. Sau đó chỉ cần phối kết hợp trong những hàm tính toán theo điều kiện như SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT là bọn chúng ta vẫn bao gồm thể tính ra đúng tác dụng theo tận hưởng.


Chuyên mục: Tổng hợp