Tổng Quan Về Việt Nam

Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012.Có từng nào số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại rộng 2012.Có từng nào số số chẵn bao gồm 4 chữ số bé dại rộng 2012?

 


Bạn đang xem: Tổng quan về việt nam


1, các số tự nhiên và thoải mái từ0 đến2012 bao gồm số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên và thoải mái bé dại hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta gồm dãy số như sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

bao gồm toàn bộ các số lẻ nhỏ dại rộng 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có hàng số như sau :

1000,1002.......,2010

tất cả tất cả các số chẵn bao gồm 4 chữ số nhỏ tuổi hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chxay bài xích )

 1, các số thoải mái và tự nhiên từ0 đến2012 có số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

những số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta gồm dãy số nlỗi sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

tất cả toàn bộ những số lẻ bé dại hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta gồm dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

tất cả toàn bộ những số chẵn tất cả 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài )

 Xem thêm: Bộ Giáp Mạnh Nhất Của Iron Man, Bộ Giáp Mạnh Nhất Của Ironman

1, những số tự nhiên và thoải mái từ0 đến2012 tất cả số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

những số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta bao gồm dãy số nhỏng sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

gồm toàn bộ những số lẻ bé dại hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta bao gồm dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

gồm toàn bộ các số chẵn tất cả 4 chữ số bé dại rộng 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài xích )

 1, các số tự nhiên từ0 đến2012 gồm số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên và thoải mái nhỏ rộng 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta tất cả dãy số nhỏng sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

có tất cả những số lẻ bé dại rộng 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta bao gồm dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả những số chẵn có 4 chữ số nhỏ tuổi rộng 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài bác )

 


*

Giới thiệu| Câu hỏi hay gặp| Kiểm tra| Học cơ mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*